Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior beseda podporené projekty
Súvisiace články
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
Prevencia kriminality v Trstenej spojená s diskusiou k Národnému projektu
Seniori diskutovali s preventistom PZ kpt. Tiborom Šándorom a asistentkou krajského koordinátora Národného projektu Katarínou Kvašňovskou.

Písmo: A-| A+

Prevencia kriminality v ohrozenom okrese Rimavská Sobota
08. Mar 2019 o 15:00

Výstupom stretnutí sú podklady do Swot analýzy, ktorá je súčasťou pripravovanej Stratégie prevencie kriminality pre okres Rimavská Sobota.

Prevencia kriminality v ohrozenom okrese Rimavská Sobota

Na začiatku marca sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti (okres Rimavská Sobota) uskutočnilo stretnutie seniorov s Janou Uhrinovou, koordinátorkou podporeného projektu Prevencia kriminality v okrese ohrozenom zvýšeným výskytom patologických javov.

Seniori sa často stávajú obeťami násilnej, ekonomickej a majetkovej kriminality, a to najmä z dôvodu ich dôverčivosti, ochoty pomôcť, bezbrannosti, sociálnej izolácie, zlého zdravotného stavu a vyššieho veku. Podvodníci dokážu zo starších ľudí pod rôznymi zámienkami vymámiť celoživotné úspory a obohatiť sa na úkor fyzického a duševného zdravia tejto cieľovej skupiny.

Témou stretnutia bolo:

          -           prevencia kriminality a zvýšenie informovanosti a povedomia o páchanej trestnej činnosti na senioroch;

          -           bezpečnosť seniorov na cestách;

          -          majetková trestná činnosť páchaná na senioroch;

          -           diskusia v rámci ukážky praktických príkladov na tému prevencie kriminality.


Beseda so stredoškolákmi

K projektu tiež patrili februárové stretnutia študentov Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote s pracovníčkou skupiny prevencie OR PZ v R. Sobote Katarínou Baboľovou a Janou Uhrinovou.

Stretnutí sa zúčastnili študenti tretích ročníkov školy. Žiakom boli vysvetlené možnosti a spôsoby prevencie kriminality mladistvých. Boli oboznámení s trestnoprávnymi dôsledkami porušovania zákonov a iných právnych predpisov a najmä s problémom drogovej kriminality, jej prevenciou a možnými následkami, ktoré im hrozia za prechovávanie alebo distribúciu drog. Oboznámenie sa s prísnym posudzovaním a trestaním drogovej trestnej činnosti bolo pre žiakov zároveň varovaním, aby sa takémuto konaniu vyhýbali a brali na vedomie fakt, že na škole sa aj v tomto smere uskutočňujú opatrenia, ktoré posilňujú prevenciu drogovej kriminality.

Výstupom stretnutí sú podklady do Swot analýzy, ktorá je súčasťou pripravovaného dokumentu  - Stratégia prevencie kriminality pre okres Rimavská Sobota.