Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior beseda senior
Súvisiace články
Preventívna beseda pre petržalských seniorov
Cieľom stretnutia bolo zoznámiť seniorov s informáciami, ako sa brániť proti nekalým praktikám.
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
Leto sme ukončili ďalšími prednáškami pre seniorov
Okrem besied pokračovali krajskí koordinátori a asistenti aj vo vytváraní nových kontaktov a vzťahov s rôznymi organizáciami.

Písmo: A-| A+

Prevencia kriminality v Trstenej spojená s diskusiou k Národnému projektu
08. Mar 2019 o 09:00

Seniori diskutovali s preventistom PZ kpt. Tiborom Šándorom a asistentkou krajského koordinátora Národného projektu Katarínou Kvašňovskou.

Prevencia kriminality v Trstenej spojená s diskusiou k Národnému projektu

Mesto Trstená v marci pripravilo v Dome kultúry pre svojich seniorov preventívno-vzdelávacie podujatie na tému prevencia kriminality. Aktivita sa realizovala v rámci projektu Prevencia kriminality v meste Trstená, ktorý bol podporený Ministerstvom vnútra SR na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.

 

Seniori diskutovali s preventistom PZ kpt. Tiborom Šándorom a asistentkou krajského koordinátora Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Katarínou Kvašňovskou. Podujatie bolo zamerané na riešenie aktuálnych otázok s cieľom zvýšenia informovanosti o možnostiach páchania trestných činov na senioroch.V prvej časti stretnutia sa diskutovalo na témy ako týranie blízkej a zverenej osoby, obete trestných činov, ako sa nestať obeťou trestného činu, domáce násilie, majetková trestná činnosť, čo treba robiť v prípade, že sa senior stane obeťou trestného činu a pod. V druhej časti podujatia sa veľmi pútavo diskutovalo o podomových obchodníkoch, šmejdoch, lacných úveroch a kúpach, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako si zabezpečiť majetok a pod.V rámci diskusie zazneli aj životné príbehy ľudí, ktorí slepo dôverovali svojim najbližším alebo známym. Na spestrenie panelovej diskusie boli pre seniorov pripravené krátke filmové upútavky. Rozprávalo sa o úrazoch v cestnej premávke v dôsledku vlastnej nepozornosti, poskytnutí prvej pomoci, zvýšení bezpečnosti pri cestovaní, bezpečnosti na cestách v noci či dôležitých telefónnych číslach. Každý účastník podujatia tiež dostal propagačné  materiály  o bezpečnosti a prevencii kriminality (Bezpečný senior, Bývajme bezpečne, Rady seniorom,  Seniori pozor – nestaňte sa obeťou zlodejov a ďalšie).