Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior beseda krajský koordinátor
Súvisiace články
S besedou pre seniorov po celom Slovensku
V rámci projektu pripravil odbor prevencie kriminality po celom Slovensku besedy pre seniorov.
Seniorské preventívne prednášky pokračovali aj v máji
Už v apríli sa v rámci projektu konali prednášky pre seniorské organizácie a ich členov, ktoré pokračovali aj počas mája.
Každý začiatok prináša prekážky, ktoré treba prekonať
23. Aug 2018 o 10:02

Od februára 2018 do mája 2018 sme pri predstavovaní projektu odviedli veľa práce, aj keď sme ešte nemali kompletné tímy.

Každý začiatok prináša prekážky, ktoré treba prekonať

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, prekonal počiatočnú fázu a smeruje k ďalším cieľom. 

Začiatky, tak ako pri všetkých väčších projektoch, neboli ľahké. Organizovať pracovné stretnutia a besedy s malým počtom zamestnancov je veľmi náročné, nie však nemožné.

Od februára 2018 do mája 2018 sme pri počiatočnom predstavovaní projektu odviedli veľa práce, aj keď sme ešte nemali kompletné tímy krajských koordinátorov a asistentov. Obišli sme slušný počet miest a obcí, informovali verejnosť aj špecialistov, diskutovali a čo je najpodstatnejšie – získali množstvo kontaktov a skvelých známostí. Vzájomná pomoc a koordinácia činnosti je kľúčom k dosiahnutiu lepších výsledkov.

K práci na Národnom projekte patrí tiež spoločné „poradovanie“. Keďže koordinátori a asistenti sú rovnomerne rozložení v každom krajskom meste a projektový manažment sa nachádza v hlavnom meste, občas sa všetci musia stretnúť na jednom mieste. V júni prebehla celonárodná porada v Prešove a v auguste zasa v Košiciach. Výmena skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj vyzdvihnutie pozitív či negatív – toto všetko je potrebné pri budovaní prospešného projektu.

Projekt sa tiež dostáva do pozornosti lokálnych a regionálnych médií, ktoré pravidelne uverejňujú informácie o besedách alebo novinkách.