Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior beseda
Súvisiace články
Nech sa o podvodoch dozvie čo najviac seniorov
Ako zasiahnuť veľký počet ľudí zo staršej generácie? Jednou z možností sú televízne vystúpenia.
Vývoj kriminality páchanej na senioroch za rok 2017
V roku 2017 bol v oblasti kriminality spáchanej na senioroch zaznamenaný pokles trestných činov. Úroveň kriminality až do tohto roku potvrdzovala, že kým celková kriminalita klesala, počet prípadov kriminality páchanej na senioroch sa vo všeobecnosti mierne zvyšoval.

Písmo: A-| A+

Preventívna beseda pre petržalských seniorov
30. Nov 2018 o 15:00

Cieľom stretnutia bolo zoznámiť seniorov s informáciami, ako sa brániť proti nekalým praktikám.

Preventívna beseda pre petržalských seniorov

Dňa 29. 11. 2018 sa v bratislavskej Mestskej časti Petržalka uskutočnila beseda pre našich starších občanov na tému Týraní seniori. Podujatie sa konalo pod taktovkou odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Stretnutie prebiehalo v Kultúrnom zariadení CIK CAK Centrum a jeho cieľom bolo zoznámiť seniorov s informáciami, ako sa brániť proti nekalým praktikám a čo treba robiť, aby sa nestali ľahkou obeťou podvodníkov. Lektorom podujatia bol riaditeľ odboru Jozef Halcin, ktorý prítomným vo svojej prezentácii predstavil rôzne spôsoby podvádzania, porozprával im o skutočných príbehoch a premietol fingované video zo série príbehov http://desatoro.sk/.

Seniorom sa tiež prihovorila ako hosť štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská, ktorá sa intenzívne venuje ich problémom. Na besede sa zišli desiatky ľudí, ktorí si vypočuli plnohodnotné informácie a zároveň sa zapojili do živej diskusie. Pomoc pre túto cieľovú skupinu je nevyhnutnosťou – pre ich osobitnú zraniteľnosť, osamelosť, dôverčivosť a tiež preto, že sú často odkázaní na starostlivosť niekoho iného.