Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior obete trestných činov krajský koordinátor
Súvisiace články
Nech sa o podvodoch dozvie čo najviac seniorov
Ako zasiahnuť veľký počet ľudí zo staršej generácie? Jednou z možností sú televízne vystúpenia.
S besedou pre seniorov po celom Slovensku
V rámci projektu pripravil odbor prevencie kriminality po celom Slovensku besedy pre seniorov.

Písmo: A-| A+

Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
27. Nov 2018 o 12:11

Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.

Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, postúpil v poskytovaní služieb do ďalšej fázy – otvorením informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Banskej Bystrici.

Dňa 26. novembra 2018 bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.


Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: http://www.minv.sk/?narodny-projekt-zlepsenie-pristupu-obeti-trestnych-cinov-k-sluzbam-a-vytvorenie-kontaktnych-bodov-pre-obete&fbclid=IwAR28kf3e53ptjBde2WveXDLNLMdsiLfmdpU11QlM1Eo0VLrmBWVGNVtCu0w