Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior bezpečná škola beseda krajský koordinátor
Súvisiace články
Deň študentstva - nie vždy tu boli možnosti, aké máme dnes
Nie v každom období mali ľudia možnosť študovať a beztrestne vyjadrovať svoju mienku. Buďme vďační za túto možnosť.
Na kus reči o prevencii kriminality nielen so študentmi
Tentoraz sme s prednáškami zamierili na univerzitu v Trnave aj na malacké gymnázium.
So seniormi aj tínedžermi na tému - ako sa nestať obeťou trestného činu
26. Nov 2018 o 10:55

Obsahom témy boli informácie o Národnom projekte a prednášky si vypočuli seniori aj tínedžeri.

So seniormi aj tínedžermi na tému - ako sa nestať obeťou trestného činu

Koordinátor na regionálnej úrovni Bratislava Miroslav Schlesinger v priebehu novembra uskutočnil dve preventívne besedy pod názvom „Ako sa nestať obeťou trestného činu - Kde nájdete pomoc“. Obsahom témy boli informácie o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. Prednášky si vypočuli seniori aj tínedžeri.

Na Základnej škole Dubová v Bratislave koordinátor oboznámil deti o zriadení Kontaktného bodu v Bratislave, o formách poradenstva, ktoré bude zabezpečovať, a súčasne o prevencii obchodovania s ľuďmi, prevencii podvodov s pracovnými zmluvami a ochrane osobných údajov.


Beseda trvala dve vyučovacie hodiny, po ktorých nasledovala konzultácia k téme s riaditeľkou školy a školskou koordinátorkou primárnej prevencie. Výsledkom preventívnej akcie je spätná väzba: „Lektor spracoval prednášku s následnou diskusiou zaujímavou formou, teoretické časti boli veľmi vhodne doplnené príkladmi z praxe a hlavne podané pútavou formou. Téma a lektor žiakov oslovili, čo bolo vidieť i v bohatej diskusii – žiaci mali veľa otázok, na ktoré dostali aj profesionálne odpovede. Veľmi pozitívne hodnotíme i štruktúru spracovania – nadväznosť jednotlivých častí. Účastníci po skončení vyjadrili spokojnosť s témou i s prístupom letora. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity“.


Ďalšou zaujímavou akciou bola preventívna prednáška pre seniorov a zamestnancov z Domova sociálnych služieb v Pezinku. Na základe požiadavky vedenia a klientov priviedol koordinátor  so sebou aj terapeutického psa, ktorý bol príjemným oživením celej akcie. Pes Amigo však nevykonával terapiu, ale predviedol len výbornú poslušnosť a niekoľko zábavných ukážok svojej šikovnosti.Po úvode lektor informoval o nových formách podvodov páchaných najmä na senioroch, prakticky vysvetlil ako nebyť okradnutý, poukázal tiež na dôležité právne náležitosti zmlúv ako aj na povinnosti predajcov rôzneho tovaru a súčasne informoval prítomných aj o pozitívach zriadenia Kontaktného bodu v Bratislave a v iných krajoch SR.


Tento druh aktivity mal veľký úspech, preto budú podobné pokračovať aj pre ďalšie cieľové skupiny projektu. Na záver uvádzame, že uvedený doplnkový program s terapeutickým psom bol súčasťou prezentácie najlepšej praxe na Cypre (r. 2012), kde získal uznanie od mnohých odborníkov z oblasti prevencie kriminality pôsobiacich v členských štátoch EÚ.  Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR aktuálne pripravuje novú sériu preventívnych aktivít pre študentskú mládež.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac tu: http://www.minv.sk/?projekt-obete-trestnych-cinov-sluzby.