Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior kampaň prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Informačné kancelárie pre obete trestných činov otvorili dvere verejnosti aj odborníkom
Cieľom Dňa otvorených dverí bolo napríklad priblížiť sa ľuďom, ktorí na klientskych centrách alebo úradoch vybavujú bežnú agendu.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomáhajú v každom kraji na Slovensku
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
14. May 2023 o 23:59

Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.

Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj

Stali ste sa obeťou? Chcete sa poradiť, ako postupovať ďalej? Informačné kancelárie pre obete trestných činov sú tu pre každého občana. Komunikačná kampaň Ministerstva vnútra SR „Tisíc dôvodov pomoci“ o informačných kanceláriách (IK) pokračuje ďalej. Pozornosť upriamime na pracovisko v Trenčíne. Cieľom kampane je totiž posilniť vedomie verejnosti o informačných kanceláriách, ktoré už pomohli tisíckam občanov za obdobie ich štvorročného fungovania.

 

Každoročne pomáhajú IK viac ako tisíc obetiam

 

Toto číslo zahŕňa skutočné osudy ľudí, ktorí našli odvahu vyhľadať pomoc a podeliť sa so svojimi starosťami s pracovníkmi, ktorí im poskytnú základné informácie, pomôžu zorientovať sa v ich náročnej situácii a nasmerujú ich na pomáhajúce subjekty, všetko diskrétne a bezplatne. Od roku 2019 do dnešných dní pomohli všetky IK už 3 200 občanom. V 1 411 prípadoch pracovníci intervenovali pri občanoch vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 055 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 47 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 684 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Zo všetkých prípadov šlo o 1 216 mužov, 1 979 žien a 5 detí.

 

Trenčiansku IK vyhľadávajú prevažne seniori

 

Informačná kancelária v Trenčíne a jej detašované pracovisko v Prievidzi od roku 2019 do týchto dní (máj 2023) pomohla 309 občanom. V 98 prípadoch šlo o občanov vo veku od 18 do 60 rokov, v 128 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov (z toho 73 žien), v 82 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Trenčín prevažujú ženy (182).

Uvádzame jeden z mnohých príbehov riešených v IK Trenčín. Na spomínanú informačnú kanceláriu sa obrátila klientka s podozrením, že sa stala obeťou trestného činu podvodu. Tá si od dodávateľa objednala zhotovenie záhradného nábytku. S predávajúcim tiež uzatvorila písomnú dohodu, na základe ktorej uhradila zhotoviteľovi zálohu – viac ako polovicu z ceny hotového tovaru. Po vyplatení sa zhotoviteľ odmlčal, práce nezrealizoval a nedodal ani materiál na výrobu dohodnutého nábytku. Nakoľko na výzvy seniorky nereagoval, žena sa rozhodla obrátiť na IK s otázkou, ako má ďalej postupovať. Keďže šlo o situáciu potrebnú riešiť v občianskoprávnej rovine, pracovníci kancelárie poskytli klientke základné informácie o možnostiach riešenia danej situácie. Za účelom sprostredkovania potrebnej odbornej služby - v tomto prípade právnej pomoci, ktorá je už nad rámec kompetencií MV SR, jej poradili ako sa môže obrátiť na advokáta, napríklad prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory, ktorý by jej pomohol so spísaním a podaním návrhu na súd. 

Vzdelávame každú vekovú kategóriu. Seniori v Trenčianskom kraji nie sú výnimkou

 

V Trenčianskom kraji majú veľmi pozitívny ohlas aj vzdelávacie preventívne aktivity pre seniorov, vďaka ktorým je čoraz viac občanov informovaných o tom, ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov. Počet  zrealizovaných aktivít pre seniorov po celom Slovensku je 1 010 pre 25 236 účastníkov, z toho TN kraj uskutočnil 139 aktivít pre 3 563 účastníkov. Pracovníci IK Trenčín sa pravidelne stretávajú s predstaviteľmi miest a obcí príslušného kraja, s poslucháčmi Akadémie tretieho veku v Trenčíne a intenzívne spolupracujú s krajským i okresným zastúpením Jednoty dôchodcov Slovenska. Udržiavajú neustály kontakt so zástupcami rôznych rezortov a mimovládnych organizácií, aby boli rady a odporúčania pre seniorov neustále distribuované do všetkých okresov Trenčianskeho kraja.

 

Pracovníci IK poskytujú pomoc obetiam rôznych trestných činov, nejde len o vyššie spomenuté podvody na senioroch. Na informačné kancelárie sa môžu obrátiť obete alebo potenciálne obete akéhokoľvek trestného činu, napr. aj v prípade sexuálnych deliktov páchaných na deťoch či mládeži, v prípade šikanovania, domáceho násilia, susedských sporov, nenávistných prejavov, či v prípade týrania blízkej osoby. 

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.