Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior bezpečne online kampaň prevencia kriminality
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
Vzdelávania príslušníkov PZ sú zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov.
Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc
Cieľom bolo posilnenie zručností v oblasti práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami, identifikácie potrieb obetí či poskytnutia psychosociálnej pomoci.
Rezort vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyškolí 341 príslušníkov Policajného zboru
Vzdelávania sa zúčastňuje 300 príslušníkov PZ z 230 obvodných oddelení a 41 preventistov z odboru prevencie a komunikácie P PZ.

Písmo: A-| A+

Rezort vnútra spúšťa preventívnu kampaň proti podvodom na senioroch
26. Aug 2022 o 13:00

Z hľadiska informačných kancelárií pre obete trestných činov tvoria osoby nad 60 rokov takmer 17 % všetkých klientov.

Rezort vnútra spúšťa preventívnu kampaň proti podvodom na senioroch

Ministerstvo vnútra SR citlivo vníma problémy s podvodmi páchanými na senioroch, preto sa dlhodobo venuje preventívnym aktivitám pre túto cieľovú skupinu. V mesiacoch september a október 2022 bude rezort vnútra pomocou vlastných komunikačných kanálov a tiež prostredníctvom oslovených partnerov a nasieťovaných subjektov v každom kraji Slovenska distribuovať balík opatrení a aktivít pre seniorov zameraný najmä na internetovú bezpečnosť a klasické podvody v teréne.

Pomoc seniorom však nie je len záležitosťou informačných a preventívnych kampaní. Seniori a ich blízke okolie sa na rezort vnútra môžu obrátiť (a už sa aj niekoľko rokov obracajú)  v prípade reálneho alebo potenciálne hroziaceho problému: ak sa stali obeťou trestného činu alebo majú pocit, že by sa ňou mohli stať. Pre tento účel bolo v rokoch 2019 až 2021 vytvorených 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Ich pracovníci dlhodobo poskytujú/sprostredkúvajú priamu pomoc klientom rôznych cieľových skupín a rôznych vekových kategórií. Fakt, že seniori sú jednou z najzraniteľnejších skupín, potvrdzujú aj štatistické údaje Policajného zboru. Z hľadiska informačných kancelárií tvoria osoby nad 60 rokov takmer 17 % všetkých klientov.

POMOC V TERÉNE

Pomoc obetiam trestných činov zahŕňa okrem komunikácie s klientmi aj pravidelné terénne aktivity. Pracovníci odboru prevencie kriminality MV SR nasieťovali viac ako 330 štátnych aj mimovládnych partnerov/inštitúcií, v ktorých majú svoje zastúpenie aj seniorské zariadenia. Vďaka spolupráci so zástupcami miest/obcí či jednotlivých organizácií sa stretávajú na besedách s množstvom seniorov. Účastníci besied sa neraz na prednáškach zapájajú do diskusie, prinášajú vlastné skutočné príbehy s podvodníkmi a sú vďační za vzájomnú komunikáciu a dôležité rady a odporúčania.

ŠKOLENIA

MV SR sa tiež v rámci prevencie kriminality zameriava na školenie odborných pracovníkov na informačných kanceláriách či príslušníkov PZ a iných.