Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt Elena Buksová Poprad rómska komunita
Súvisiace články
Každý začiatok prináša prekážky, ktoré treba prekonať
Od februára 2018 do mája 2018 sme pri predstavovaní projektu odviedli veľa práce, aj keď sme ešte nemali kompletné tímy.
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
08. Oct 2018 o 16:00

Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.

Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách

O nevyhnutnosti spolupráce na všetkých úrovniach a navrhovaní efektívnych opatrení diskutovali na Mestskom úrade v Poprade terénni sociálni pracovníci, policajní špecialisti, zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR a zástupkyňa odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR. 

Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu týchto problémov. S nimi sa stretávajú terénni sociálni pracovníci  z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Brezno.

Elena Buksová prítomných informovala o činnosti odboru prevencie kriminality a o tom, že jeho aktivity majú „široký záber“. Je možné to vidieť aj z informácií zverejnených na www.facebook.com/prevenciakriminality. Ďalej poukázala na Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

poprad

Všetci prítomní vyjadrili záujem o organizáciu takýchto stretnutí pre výmenu skúseností, ako aj informácií o činnostiach, ktoré jednotlivé inštitúcie realizujú. Aktivity v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti majú pozitívny a efektívny účinok len vtedy, ak  sú pripravované systematicky a koordinovane na základe potrieb obyvateľov.

chatIcon