Autor
Denis
...podieľa sa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk a zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality).
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior trestný čin prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove
Prostredníctvom priameho zážitku si aj starší ľudia môžu spomenúť, či už sa s podvodníkmi stretli, prípadne popísať, ako reagovali v skutočnej situácii.
Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom
Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť.
Úcta k starším v znamení pomoci obetiam trestných činov
Ako vnímajú naši externí spolupracovníci pôsobenie na projekte Pomoc obetiam, ktorý sa zameriava aj na starších ľudí a akým spôsobom to ovplyvňuje ich profesionálnu činnosť?

Písmo: A-| A+

Rezort vnútra sa venuje seniorom celoročne
03. Nov 2020 o 11:00

Najúčinnejším prostriedkom prevencie sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin.

Rezort vnútra sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie.

Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú robia pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít, prednášky, informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu, ktorá však môže byť stále vysoká. Riziko nenahlásenia trestného činu môže byť spojené s osamelo žijúcimi staršími ľuďmi bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi, napríklad v seniorských organizáciách. 

MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava so seniorskými organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím intenzívnu komunikáciu a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

MV SR má aj pre seniorov k dispozícii po celom Slovensku informačné kancelárie pre obete trestných činov (ďalej len „IK“), ktoré sú zriadené v každom kraji. Seniori tieto kancelárie vyhľadávajú, o čom svedčia i nasledujúce čísla*:

-          667 - celkový počet klientov, ktorí vyhľadali služby IK

-          314 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí vyhľadali služby IK (prevládajú ženy)

-          131 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí ako prvú inštitúciu vyhľadali služby IK

-          715 - počet preventívnych aktivít pre seniorov (besedy/zážitkové workshopy)

Pre porovnanie uvádzame aj štatistiku trestného činu podvod na Slovensku a na senioroch**:

Trestný čin

2016

2017

2018

2019

 

2020

 

Podvod na Slovensku

2 312

2 264

2 157

1 890

                     

 1 229

Podvod na senioroch

339

334

354

322

 

 195


Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, aby neváhali ohlásiť každý trestný čin a nemali strach rozprávať o tom, čo ich trápi.

*služby IK sú dostupné od roku 2018, číselné údaje sú aktuálne ku koncu októbra 2020

**údaje k roku 2020 sú aktuálne k dátumu 30.9.2020