Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Hľadáte pomoc v Prešovskom kraji? Navštívte našu kanceláriu
V mesiaci január sme v rámci Prešovského kraja zorganizovali päť preventívnych aktivít, na ktorých sa spolu zúčastnilo 91 seniorov.
Stretávame sa s deťmi na košických školách - pozor na brigády
V januári pracovníci košickej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov navštívili SOŠ ekonomickú v Spišskej N/V. Tu zrealizovali besedy pre 56 študentov.
Študentom a seniorom pomáhame a radíme aj v Trnavskom kraji
Na januárových preventívnych aktivitách v Trnavskom kraji sa zúčastnilo viac ako dvesto študentov a seniorov.
V januári sme sa v Bratislavskom kraji rozprávali s 233 študentmi
Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava postupne navštívili dve gymnáziá, konzervatórium a základnú školu.
Pomoc seniorom a študentom pokračuje aj v Žilinskom kraji
Pri besedách využívame vlastné skúsenosti z oblasti prevencie kriminality, ale spolupracujeme aj s lektormi, ktorí sú v danej problematike expertmi.
V Nitrianskom kraji pokračujeme so stretnutiami so seniormi
O projekte Pomoc obetiam a rizikách spojených s činnosťou podvodníkov, ktorí cielene vyhľadávajú práve starších občanov, si vypočulo takmer 80 seniorov.

Písmo: A-| A+

V roku 2019 sa obeťami podvodníkov stalo 322 seniorov
27. Feb 2020 o 17:00

Seniorom ako cieľovej skupine venujeme na odbore prevencie kriminality veľkú pozornosť a prostredníctvom preventívnych aktivít ich upozorňujeme na nekalé praktiky podvodníkov.

V roku 2019 sa obeťami podvodníkov stalo 322 seniorov

V roku 2019 bolo na Slovensku zaznamenaných celkovo 1 653 skutkov spáchaných na senioroch – z toho 322 prípadov s podvodom. Práve tejto cieľovej skupine venujeme na odbore prevencie kriminality veľkú pozornosť a prostredníctvom rôznych preventívnych aktivít ich upozorňujeme na nekalé praktiky podvodníkov a zlodejov a na spôsoby ochrany pred ich činmi.

Jednu z mnohých preventívnych aktivít sme v januári zorganizovali v obci Horné Srnie (Trenčiansky kraj) pre seniorov zo Základnej organizácie Jednota dôchodcov Slovenska Horné Srnie vďaka spolupráci s predsedníčkou Melániou Makovcovou. Tentoraz sme sa na besede nezamerali na najčastejšie podvody páchané na senioroch, ale spolu s prítomnými seniormi sme diskutovali o podvodníkoch, ktorí profitujú na obchodovaní s ľuďmi. V rámci preventívnej aktivity si mohli vypočuť prípady z ciest Slovákov do zahraničia, ktorí na vlastnej koži zažili ich praktiky a dostali sa do život či zdravie ohrozujúcej situácie.

Ďalšiu preventívnu aktivitu sme pripravili pre seniorov Klubu dôchodcov Dolné Hámre, kde sa asistentka koordinátorky v Banskej Bystrici Veronika Poláková sústredila najmä na ochranu seniorov pred podvodníkmi a zlodejmi. Seniorom, ktorí sa zúčastnili na besede, predstavila modelové situácie o trestnej činnosti páchanej na tejto cieľovej skupine, pustila preventívne videá z YouTube kanálu Prevencia kriminality a odovzdala odporúčania a rady ako sa nestať obeťou trestného činu. Besedy sa zúčastnil aj člen komisie pre prevenciu kriminality na Okresnom úrade v B. Bystrici Jozef Kováč, ktorý v krátkosti prítomným porozprával o trestnej činnosti páchanej na starších občanoch.