Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality
Súvisiace články
Vzácna návšteva na seniorskej besede v Dúbravke
Besedu s ministerkou vnútra SR zorganizovali pracovníci Kontaktného bodu Bratislava v spolupráci so samosprávou Mestskej časti Dúbravka a JDS.

Písmo: A-| A+

Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi
07. Nov 2019 o 10:00

Poslaním Univerzity tretieho veku je poskytnúť seniorom priestor pre uspokojovanie túžby po odborných vedomostiach. Vyučovací proces v novembri doplnila prednáška k téme Bezpečný senior.

Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi

Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 2015 na svojej pôde organizuje vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá poskytuje záujmové vzdelávanie skôr narodeným občanom. Jej poslaním je poskytnúť im priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach. Klasický vyučovací proces dňa 7. novembra 2019 doplnila prednáška k téme Bezpečný senior.

Prednášku pre I. ročník UTV otvorila rektorka akadémie Lucia Kurilovská, ktorá poslucháčom predstavila prednášajúceho – riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina. Riaditeľ je zároveň aj garantom Národného projektu, ktorého jednou z cieľových skupín sú práve seniori.

Problematika podvodov na senioroch študentov zaujala, okrem najnovších štatistických údajov si vypočuli rady, ako sa nestať obeťou trestného činu a čo robiť, ak už sa ňou stali. J. Halcin prednášku osviežil videoprojekciou dvoch príbehov (Falošný policajt a Nočný telefonát) z Desatora bezpečného seniora, ktoré ukazujú presný postup podvodníkov. Zhovorčiví seniori si tiež odniesli brožúry a letáky s praktickými radami a informáciami o tom, kde nájdu Informačné kancelárie pre obete trestných činov nachádzajúce sa v každom krajskom meste na Slovensku.

Foto: L. Kurilovská a J. Halcin na začiatku prednášky pre seniorov

To, že prednáška splnila svoj účel, potvrdil aj J. Halcin: „Je vždy príjemné stretnúť sa so seniormi, ktorí majú záujem o informácie a v tomto prípade dokonca so seniormi-študentmi. Táto skupina bola úžasná, všetci komunikovali a spoločne sme sa aj zasmiali.“

Rektorka taktiež vyzdvihla aktivity študentov akadémie (nie UTV) v smere pomoci pri realizácii činností v Informačných kanceláriách pre obete trestných činov (kontaktných bodoch), ktoré poskytujú viaceré služby. Vyzdvihla jedinečnosť tohto projektu práve v možnostiach realizácie sa študentov akadémie ako dobrovoľníkov, čo má význam jednak z hľadiska získania budúcej praxe pre študentov, ale zároveň tieto aktivity pomáhajú tým, ktorí vyhľadajú poradenstvo či informácie.  

Kľúčové slová