Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior vzdelávanie pomoc obetiam
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Písmo: A-| A+

Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
09. Sep 2019 o 23:50

Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách

Koordinátori na regionálnej úrovni a ich asistenti už viac ako rok navštevujú rôzne zariadenia a inštitúcie s preventívnymi aktivitami – besedami. Náplň prednášok je primárne zameraná na cieľovú skupinu seniori (pozn. od novembra 2019 aj na tému obchodovanie s ľuďmi). Ako však môžeme posunúť informovanie obetí a potenciálnych obetí trestných činov do vyššieho levelu? Najlepšie tak, že vyškolíme lektorov, ktorí sú seniorom z hľadiska veku čo najbližšie. Prvou „lastovičkou“ bolo vzdelávanie v Banskej Bystrici a postupne sa konali aj v ostatných krajských mestách.

Cieľom vzdelávaní s názvom „Tréning trénerov cieľovej skupiny“, ktoré boli organizované v rámci Národného projektu, bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov (informačných kancelárií). Cieľovou skupinou vzdelávania boli osoby so záujmom pôsobiť ako vyškolení lektori na preventívnych aktivitách.

Foto: J. Halcin počas prednášky v B. Bystrici

Školenie pre Banskobystrický kraj sa konalo 6. septembra 2019 na Okresnom úrade Banská Bystrica a otvorila ho garantka školiacich programov Národného projektu Elena Buksová spolu s banskobystrickou koordinátorkou na regionálnej úrovni Monikou Cibuľovou. Po nich sa ako lektor ujal slova riaditeľ odboru prevencie kriminality a zároveň garant Národného projektu Jozef Halcin, ktorý prítomným vysvetlil, o čo v projekte ide, oboznámil ich s činnosťou informačných kancelárií a významom preventívnych aktivít a v neposlednom rade priniesol štatistické údaje k páchaniu trestnej činnosti súvisiacej s cieľovými skupinami, ktorým je pomoc sprostredkúvaná. Po J. Halcinovi dostala priestor lektorka vzdelávania Petronela Lauková. Pod jej interaktívnym vedením si seniori vyskúšali prednášanie, ktoré následne vzájomne hodnotili.

Prešovský Tréning trénerov cieľovej skupiny sa s rovnakým scenárom uskutočnil 19. septembra 2019. Predstavenie Národného projektu a tému Pomoc obetiam zastrešil koordinátor na regionálnej úrovni Prešov Martin Jurica a po ňom sa slova ujala P. Lauková. 

Foto: P. Lauková bola lektorkou seniorských vzdelávaní vo všetkých krajoch. Na fotografii prednáška v Prešove

Trnavské vzdelávanie seniorov ako lektorov sa pod organizačnou taktovkou koordinátorky na regionálnej úrovni Trnava Silvie Malatinskej konalo štvrtý októbrový deň. Na tomto školení sa opäť zúčastnil riaditeľ odboru prevencie kriminality J. Halcin a po ňom už tradične pokračovala lektorka vzdelávaní.

Foto: Prednáška pre seniorov - lektorov v Trnave

Trenčianske kolegyne z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov hostili vzdelávanie pre seniorov dňa 17. októbra 2019. O deň neskôr sa školenie presunulo do Žiliny.

Foto: Tréning trénerov v Trenčíne

Foto: Tréning trénerov v Žiline

Bratislavské seniorské vzdelávanie pripravil tím Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava dňa 8. novembra 2019 v zasadacej miestnosti Klientskeho centra na Tomášikovej ulici.

Foto: Tréning trénerov v Bratislave

Informačná kancelária pre obete trestných činov Košice hostila školenie pre seniorov-lektorov ako predposledná v poradí, dňa 22. novembra 2019. Úvodné informácie prítomným sprostredkoval koordinátor na regionálnej úrovni František Puškár a po ňom pokračovala lektorka vzdelávania. Školiace turné bolo ukončené nitrianskym vzdelávaním dňa 29. novembra 2019. Po ôsmich vzdelávaniach je výsledkom 118 vyškolených seniorov, z ktorých budú následne v roku 2020 vybratí tí, ktorí majú najväčší záujem o pozíciu lektora vo svojom okrese.

Foto: Tréning trénerov v Košiciach

Foto: Tréning trénerov v Nitre

chatIcon