Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior obete trestných činov
Súvisiace články
Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.
Informačná kancelária pre obete v Žiline otvorená
Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina.
V Trenčíne sme sprístupnili ďalšiu krajskú informačnú kanceláriu
Aktivity kancelárie, rovnako ako vo všetkých krajoch, sa budú predovšetkým zameriavať na obete z radov seniorov.
Obete trestných činov nájdu pomoc už aj v Trnavskom kraji
Už šiestou otvorenou informačnou kanceláriou Národného projektu je od 10. apríla 2019 Kontaktný bod na Okresnom úrade v Trnave.
Nitriansky kraj už má svoju Informačnú kanceláriu pre obete
Informačná kancelária pre obete poskytuje základné informácie a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach.

Písmo: A-| A+

Otvorenie bratislavskej Informačnej kancelárie dopadlo na výbornú
31. May 2019 o 14:00

Počas otvorenia vystúpil aj senior, ktorý sa zamestnancom kontaktného bodu poďakoval za pomoc, ktorú poskytli jeho bratovi.

Otvorenie bratislavskej Informačnej kancelárie dopadlo na výbornú

V priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Bratislava sa dňa 30. mája 2019 uskutočnilo oficiálne otvorenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Zúčastnili sa na ňom riaditelia a zástupcovia z Policajného zboru SR v rámci kraja, externí odborníci z oblasti práva, mediácie, psychológie a sociálneho poradenstva, taktiež prednosta okresného úradu, pričom pozvanie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Hlavnú časť programu oficiálneho otvorenia viedol Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality, ktorý je súčasne gestorom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ v rámci ktorého bola kancelária zriadená.


V priebehu prezentácie J. Halcina sa účastníci tejto akcie dozvedeli podrobnosti o cieľoch, cieľových osobách, preventívnych aktivitách, ale už aj o priebežných pozitívnych výsledkoch Národného projektu. Cieľovými osobami sú obete trestných činov, a to konkrétne seniori, obete obchodovania s ľuďmi, ďalej obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Špecifickou cieľovou skupinou v rámci projektu sú obete z radov mládeže.Po ukončení hlavnej časti programu nasledovala diskusia, počas ktorej vystúpil pozvaný hosť - senior, ktorý sa zamestnancom kontaktného bodu verejne poďakoval za ich pomoc, ktorú poskytli jeho bratovi ako obeti domáceho násilia. Vďaka ich aktívnemu prístupu bol uchránený od ďalšieho týrania a dnes už má zabezpečenú odbornú pomoc v zdravotnom zariadení.


Zriadenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov, ako aj aktivity Kontaktného bodu Bratislava uskutočnené ešte pred oficiálnym otvorením na záver pozitívne vyzdvihol aj predseda BSK Juraj Droba. Poďakovanie smerovalo aj prednostovi okresného úradu Marošovi Karšňákovi, ktorý vytvoril pre kontaktný bod veľmi dobré priestorové podmienky.


Po ukončení nasledoval tlačový brífing pre TV LUX a Rádio Lumen, ktorým poskytli informácie riaditeľ OPK KMV SR Jozef Halcin a koordinátor na regionálnej úrovni Bratislava Miroslav Schlesinger.