Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior obete trestných činov
Súvisiace články
Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.
Informačná kancelária pre obete v Žiline otvorená
Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina.
V Trenčíne sme sprístupnili ďalšiu krajskú informačnú kanceláriu
Aktivity kancelárie, rovnako ako vo všetkých krajoch, sa budú predovšetkým zameriavať na obete z radov seniorov.
Obete trestných činov nájdu pomoc už aj v Trnavskom kraji
Už šiestou otvorenou informačnou kanceláriou Národného projektu je od 10. apríla 2019 Kontaktný bod na Okresnom úrade v Trnave.

Písmo: A-| A+

Nitriansky kraj už má svoju Informačnú kanceláriu pre obete
03. May 2019 o 10:00

Informačná kancelária pre obete poskytuje základné informácie a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach.

Nitriansky kraj už má svoju Informačnú kanceláriu pre obete

Dňa 2. mája 2019 bol slávnostne otvorený ďalší z ôsmich kontaktných bodov, tentoraz v meste Nitra. Táto Informačná kancelária pre obete je výsledkom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Oficiálne spustenie Kontaktného bodu sa konalo na Okresnom úrade v Nitre. Účastníkov privítala asistentka koordinátora na regionálnej úrovni Valéria Domaracká, ktorá predstavila a zároveň odovzdala slovo riaditeľovi odboru prevencie kriminality Jozefovi Halcinovi. Ten prítomným objasnil činnosť informačnej kancelárie a prezentoval Národný projekt, ktorého hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

Na otvorenia kontaktných bodov a prezentáciu základných informácií sú v každom kraji pozývaní významní hostia a osobnosti venujúce sa problematike obetí trestných činov. Inak to nebolo ani v Nitre, kde medzi zúčastnenými nechýbali napríklad hovorkyne KR PZ a OR PZ Nitra, zástupca nitrianskeho primátora, referentka sociálnej kurately Mestského úradu Nitra, vedúci organizačného útvaru Okresného úradu Nitra, vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, koordinátorka násilia páchaného na deťoch ÚPSVaR Nitra a iní.