Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior obete trestných činov workshop
Súvisiace články
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
Tovar, ktorý do výkladov v žiadnom prípade nepatrí
Zážitkový workshop bol primárne určený cieľovej skupine študentov od 14 do 18 rokov.
Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si
Idea zážitkového workshopu v B. Bystrici spočívala v modelových psychologických hrách, ktoré poukazujú na fakt, ako jednoducho môžeme prepadnúť nenávistným náladám.

Písmo: A-| A+

So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove
23. May 2019 o 11:00

Prostredníctvom priameho zážitku si aj starší ľudia môžu spomenúť, či už sa s podvodníkmi stretli, prípadne popísať, ako reagovali v skutočnej situácii.

So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove

Podvody na senioroch neustále pokračujú, avšak s tým rozdielom, že samotní seniori už vo väčšine prípadov vedia, čo majú urobiť. Či už sa priamo vyhnúť tomu, aby sa stali obeťou alebo ak sa ňou predsa stanú, ohlásiť situáciu na polícii alebo sa zveriť svojim blízkym. Veríme, že tomu pomáhajú aj preventívne aktivity, ktoré sa naprieč celým Slovenskom realizujú v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Jedna z týchto preventívnych aktivít, konkrétne zážitkový workshop určený pre cieľovú skupinu seniori, sa konala 22. mája 2019 v Malej kongresovej sále na Kúpeľnom ostrove v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany pre kúpeľných hostí aj pre obyvateľov mesta. Téma podujatia mala názov „Seniori, nedajte sa oklamať“ a prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality a zároveň gestor projektu Jozef Halcin (viac o projekte tu: Pomoc obetiam).  

Hlavnou úlohou workshopov je poskytnúť konkrétnej cieľovej skupine zážitok, vďaka ktorému si prítomní budú vedieť predstaviť a zosobniť to, čo ich môže stretnúť. V tomto prípade sme seniorom ponúkli tri scénky v podaní hercov z ochotníckeho divadla. Každá scénka predstavovala príbeh z Desatora bezpečného seniora – Nočný telefonát, Sociálni podvodníci a Peniaze na operáciu (dostupné tu: Desatoro). Prostredníctvom priameho zážitku si aj starší ľudia môžu spomenúť, či už sa s niečím podobným stretli, prípadne popísať ostatným, ako reagovali v skutočnej situácii.

K takýmto akciám neodmysliteľne patrí aj malé občerstvenie a priamy kontakt so zhovorčivými seniormi. Ide o generácie, ktoré viac ako napríklad virtuálnu realitu ocenia jednoduchý rozhovor a darčeky v podobe zväčšovacích lúp či brožúr s dobre mienenými radami. 

Spokojní seniori sa zapájali do debaty po každej scénke, ktorú vždy „rozmenil na drobné“ Jozef Halcin. Zdôrazňoval najmä, že každý z nás sa môže stať obeťou podvodníkov a nezávisí to len od veku.