Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior prevencia kriminality vzdelávanie
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.
O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu – vzdelávanie trénerov sa konalo v Stredisku Smrekovec na Donovaloch. Zároveň tu prebehla aj celonárodná porada.

Písmo: A-| A+

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
21. May 2019 o 11:00

Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch

Dňa 20. mája 2019 sa na Okresnom úrade v Trnave uskutočnilo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch v sídle kraja. Cieľom vzdelávania v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je zvýšiť informovanosť o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosť poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.

Cieľovou skupinou vzdelávania sú osoby prvého kontaktu, ktorými sú napríklad komunitní a terénni sociálni pracovníci, obecní a mestskí policajti, zamestnanci klientskych centier či okresných úradov a osoby, ktoré môžu vzhľadom na svoje postavenie v rámci verejnej správy prichádzať do kontaktu s potenciálnymi alebo skutočnými obeťami, respektíve s ich príbuznými.

Stretnutie otvorila hlavná metodička projektu Barbara Bilančíková s predstavením harmonogramu vzdelávania. Následne odovzdala slovo gestorovi projektu - riaditeľovi odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozefovi Halcinovi, ktorý prítomným poskytol informácie o Národnom projekte, činnosti kontaktných bodov, preventívnych aktivitách a v neposlednom rade o štatistických údajoch páchania trestnej činnosti súvisiacej s cieľovými skupinami. 

Riaditeľ odboru prevencie kriminality a gestor Národného projektu Jozef Halcin počas svojej prezentácie. 

V druhej polovici vzdelávania sa slova ujali národní odborníci psychologického, sociálneho a právneho poradenstva a v závere boli rozobraté prípadové štúdiá – kazuistiky. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo spolu 31 osôb. Účastníci hodnotili predmetné vzdelávanie pozitívne, čo sa preukázalo aj v hodnotiacich dotazníkoch a diskusii. 

Národná odborníčka za oblasť sociológie Blanka Hájniková počas svojej prezentácie.