Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
otroctvo Jozef Halcin bezpečná škola študenti obchodovanie s ľuďmi Liptovský Mikuláš BSOS
Do Liptovského Mikuláša sme priniesli „novodobé otroctvo“
20. Oct 2017 o 16:54

V roku 2017 to bol už tretí ročník podujatia v rámci cyklu „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“. Všetkým študentom sme rozdali aj naše anjelské pasy.

Do Liptovského Mikuláša sme priniesli „novodobé otroctvo“

Každoročne je 18. október Európskym dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pri tejto príležitosti sme v sále Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši predstavili takmer 600 študentom stredných škôl zážitkovú konferenciu "Nestaň sa novodobým otrokom!".

V roku 2017 to bol už tretí ročník tohto podujatia v rámci cyklu „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“. Všetkým študentom sme rozdali aj naše anjelské pasy. Akcia prebieha v hodinovom pásme zloženom z rockových pesničiek, scénických výjavov foriem obchodovania s ľuďmi a sprievodného slova Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality. Ide o živú a atraktívnu formu šírenia najdôležitejších informácií o tejto problematike (prostitúcia, nútené žobranie, práce či sobáše).

Študenti sú vtiahnutí priamo do deja prostredníctvom vtipného kvízu, pri ktorom používajú svoje mobilné telefóny. Majú tak šancu zapojiť sa do procesu hry a získať aj atraktívne vecné ceny.

Na podujatí sa spolupodieľali Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení primátora Jána Blcháča, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolf Urbanovič a nezisková organizácia BSOS.

Pred samotným podujatím sa konala aj krátka tlačová beseda, na ktorej na otázky novinárov odpovedali okrem už spomínaného primátora Jána Blcháča a štátneho tajomníka Rudolfa Urbanoviča aj Jozef Halcin a zástupca BSOS Pavel Hapák.

 Text a foto: (sš)

chatIcon