Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
kampaň prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi bezpečná komunita
Súvisiace články
Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Na Slovensku má tento fenomén stúpajúcu tendenciu
Na Slovensku sa sexuálne vykorisťovanie drží už druhý rok na druhej najvyššej priečke najčastejších účelov obchodovania s ľuďmi.
Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi
Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny.

Písmo: A-| A+

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme spustili infokampaň na čerpacích staniciach
18. Oct 2022 o 15:00

Nástrojom kampane sú polepy na zrkadlách ženských a mužských toaliet každej čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme spustili infokampaň na čerpacích staniciach

Potrebu odstrániť tento druh zločinu páchaný na ľuďoch a zároveň uctiť si obete obchodovania s ľuďmi si pripomínajú európske štáty každoročne 18. októbra v Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pri tejto príležitosti Slovenská republika rovnako ako vnútroštátne orgány, občianska spoločnosť a široká škála aktérov v celej Európskej únii každoročne organizujú viaceré aktivity. MV SR  v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., spúšťa v tento deň preventívnu informačnú kampaň zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorej cieľom je minimalizovať počet obetí obchodovania s ľuďmi. Problematike sa intenzívne venuje Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (IC OSL) a odbor prevencie kriminality (OPK) MV SR.

Nápaditá info kampaň na čerpacích staniciach

Nástrojom samotnej kampane budú polepy na zrkadlách mužských a ženských toaliet každej čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a. s., a tiež informačný leták s mužskou a ženskou tvárou (na stiahnutie dostupné TU). Materiály kampane tiež obsahujú informácie v ukrajinskom jazyku určené pre odídencov z Ukrajiny.

„Vychádzajúc zo Situačnej správy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi za rok 2021 vydanou MV SR a dostupných štatistických údajov je najčastejšou formou dopravy obetí obchodovania s ľuďmi, či už do cieľovej krajiny alebo samotného miesta vykorisťovania, pozemná doprava s využitím osobného motorového vozidla či autobusu. Aj to bol dôvod, prečo kampaň realizujeme práve na čerpacích staniciach,“ vysvetľuje riaditeľ OPK Jozef Halcin.

„Obchodovanie s ľuďmi považujeme za jeden z najvážnejších trestných činov. Málokto z nás si vie predstaviť, ako sa cítia a čo prežívajú obete týchto trestných činov a aké následky zanechávajú na ich životoch. Spoločnosť SLOVNAFT sa rozhodla podporiť túto kampaň, pretože ide o verejný záujem,“ vysvetľuje Martin Gregor, manažér spotrebiteľského marketingu SLOVNAFT, a. s.

Alarmujúca správa je,  že obchod s ľuďmi je i naďalej lukratívnym biznisom a radí sa medzi najvýnosnejšie nelegálne aktivity

„Od začiatku roka 2022 do konca septembra sme na Slovensku zaznamenali 52 osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom  nárast takmer o 45 % (16) obetí obchodovania. Medzi obeťami bolo 29 žien a 23 mužov. Z celkového počtu zachytených obetí obchodovania s ľuďmi bolo aj 8 osôb, ktoré mali v čase náboru menej ako 18 rokov, čo predstavuje 15 % z celkového počtu identifikovaných obetí. Najmladšia detská obeť bola zobchodovaná v čase, keď mala 13 rokov,“ situáciu objasňuje riaditeľka IC OSL Soňa Grauzlová.

Foto: zľava J. Halcin, S. Grauzlová a M. Gregor

Obete boli obchodované za účelom:

Ø  pracovného vykorisťovania v 28 prípadoch (z toho v dvoch prípadoch to bolo v kombinácii s núteným žobraním),

Ø  sexuálneho vykorisťovania v 23 prípadoch (z toho 1 prípad bol zachytený v štádiu prípravy),

Ø  núteného sobáša v 2 prípadoch (z toho v jednom prípade to bolo v štádiu pokusu a obeťou bolo dieťa).

 

Miesta vykorisťovania obetí v rámci Európy

Obete, ktoré sme identifikovali, boli najčastejšie vykorisťované v Nemecku (18 prípadov), nasledovala Slovenská republika (17), Veľká Británia (11), Írsko (2), Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Španielsko, Rumunsko a Švédsko po 1 obeti v každej krajine. V niekoľkých prípadoch boli obete vykorisťované vo viacerých krajinách. Celkom 33 % z počtu obetí bolo náborovaných a aj vykorisťovaných v rámci Slovenskej republiky (tzv. vnútroštátne obchodovanie).

 

Odhaľovaním a vyšetrovaním páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi sa zaoberá špecializovaný policajný útvar - národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

 


Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Slovenská republika sa orientuje aj na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Program je v gescii Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR. Prostredníctvom tohto špecializovaného programu ministerstvo poskytuje pomoc a podporu. Obetiam obchodovania s ľuďmi sa ministerstvo snaží pomôcť dostať sa z prežitej traumy, stabilizovať a reintegrovať ich pomaly do spoločnosti. Detské obete do programu vstupujú len sporadicky, to však v žiadnom prípade neznamená, že im nie je poskytnutá pomoc. Situáciu dieťaťa v prvom rade posudzujú orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, či obáv  je občanom k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818. Linka pomoci je nielen preventívny a konzultačný nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi, ale slúži aj ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, alebo pre ich blízkych. Operátori linky pomoci poskytnú usmernenie a pomoc.

 

Národná  linka  pomoci  obetiam  obchodovania s  ľuďmi  0800 800 818  je dostupná denne od 8.00 do 20.00 hodiny, v ostatné hodiny je k dispozícii záznamník. Na všetky zanechané odkazy operátori linky reagujú.