Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi OBSE deti a mládež
Súvisiace články
S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko
Workshop má informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu.
Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu?
Svieže vizuály letnej kampane vznikli v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Pomoc obetiam je od novembra zameraná aj na obete obchodovania s ľuďmi
Verejnosť sa bude môcť informovať o obchodovaní s ľuďmi na všetkých kontaktných bodoch. Jednou z prvých preventívnych aktivít bola prednáška v Krompachoch.

Písmo: A-| A+

Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 30. júl
30. Jul 2020 o 15:00

Obchodníci s ľuďmi v súčasnosti presúvajú svoje metódy náboru a vykorisťovania najmä na online platformy.

Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 30. júl

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi vysokí predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE“) zdôraznili potrebu zdvojnásobiť úsilie v tejto problematike, a to najmä v súvislosti s výzvami, ktoré predstavuje pandémia COVID-19. Vysokí predstavitelia zdôraznili, že obchodovanie s ľuďmi je aj naďalej všadeprítomné.

Zároveň, v rámci dvadsiateho výročia Palermského protokolu*, adresovali členským štátom OBSE výzvu, aby zintenzívnili úsilie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a nadviazali partnerstvo s ostatnými krajinami a občianskou spoločnosťou. Cieľom má byť ochrana obetí, stíhanie páchateľov a predchádzanie tomuto typu trestnej činnosti.

Upozornili na spoločnú zodpovednosť štátov, najmä v obdobiach krízy (akou je napríklad súčasná koronakríza), a podotkli potrebu zintenzívniť úsilie v boji proti vykorisťovaniu. Odhady Medzinárodnej organizácie práce** uvádzajú, že na celom svete je cca 25 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi a pandémia COVID-19 a z nej vyplývajúci hospodársky dopad predstavujú bezprecedentné výzvy pre najzraniteľnejších v našich komunitách. Obchodníci s ľuďmi presúvajú svoje metódy náboru a vykorisťovania najmä na online platformy a nielen dospelí, ale aj deti môžu byť ohrozované sexuálnymi predátormi, či priam zneužité na sexuálne vykorisťovanie alebo inú formu obchodovania s ľuďmi.

„Súčasná rozšírená beztrestnosť obchodníkov s ľuďmi znamená, že príliš veľa z nich stále pokračuje v tejto trestnej činnosti a bezohľadne vykorisťujú ľudské životy, zatiaľ čo obete zápasia s následkami svojho vykorisťovania,“ uviedol osobitný zástupca OBSE pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Valiant Richey. Ďalej podotkol, že „vykorisťovanie porušuje dôstojnosť tých, ktorí ho trpia a vytvára traumu, ktorá môže trvať celý život. Je čas zacieliť politické rozhodnutia a finančné prostriedky na to, aby boli obdobné zločiny adekvátne potrestané a aby sa z kultúry beztrestnosti stala kultúra spravodlivosti.“

 

Zdroj článku: tlačová správa OBSE  https://www.osce.org/chairmanship/458467

Zdroj fotografií: archív OPK

   

 

* prvý medzinárodný nástroj, ktorý stanovil rámec na prevenciu, potláčanie a trestanie obchodovania s ľuďmi

** špecializovaná agentúra OSN zaoberajúca sa prácou