Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
otroctvo obete trestných činov vzdelávací seminár obchodovanie s ľuďmi
Súvisiace články
Pracovná ponuka snov alebo ako sa rýchlo môžete stať novodobým otrokom
Ak sa už raz niekto stane obeťou špinavých praktík, je veľmi ťažké vymaniť sa a prinavrátiť do predchádzajúceho života.
O nástrahách obchodovania s ľuďmi s Asseco Central Europe
Pre firmu, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami, môžu byť informácie k problematike obchodovania s ľuďmi veľmi užitočné.
Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?
16. Oct 2018 o 16:00

Novodobé otroctvo neobchádza ani Slovensko, a preto je dôležité chrániť sa pred ním. Prvým krokom je prevencia a tým ďalším správne používanie informácií v praxi.

Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?

V dňoch 9. až 11. októbra 2018 sa v piešťanskom Centre účelových zariadení Signál konal odborný seminár „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru SR v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi“. Seminár usporiadala Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava pod vedením projektového manažéra Tibora Kovácsa v spolupráci s odborom prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a ďalšími organizáciami.

Novodobé otroctvo neobchádza ani Slovensko, a preto je dôležité mu predchádzať a chrániť sa pred ním. Prvým krokom je prevencia a tým ďalším správne používanie informácií v praxi. Jasná a presná identifikácia problému priamo v teréne je základným pravidlom. Z tohto dôvodu sa stretli aj príslušníci PZ SR a odborní učitelia Strednej odbornej školy PZ Bratislava, Košice, Pezinok a Akadémie PZ, ktorí sa venujú prevencii a problematike obchodovania s ľuďmi.

Pohľady z rôznych uhľov

V priebehu školenia si poslucháči vypočuli šesť prednášok od rôznych lektorov. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin predstavil aktivity, činnosť a kampane, ktoré sa konkrétne týkajú obchodovania s ľuďmi. Zúčastneným predstavil preventívne nástroje, ktorými sa môžu ľudia chrániť pred zobchodovaním a zvýšiť tak svoju bezpečnosť. Problematiku z pohľadu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR prišla predstaviť Jana Noskovičová. Jej prezentácia oslovila prítomných natoľko, že by sa tejto téme vo svojej ďalšej profesionálnej kariére chceli venovať naplno. Martin Gronský z Oddelenia služobnej psychológie Ministerstva vnútra SR rozobral tému z pohľadu „policajnej“ psychológie a etiky.

prednáška PN

V rámci prednášok sa teória dopĺňala s praxou. Jana UrbanováJana Ursíny zo Slovenskej katolíckej charity predstavili svoje skúsenosti z práce s obeťami obchodovania s ľuďmi. Slovenská katolícka charita zabezpečuje poskytovanie rozličných služieb v rámci programu podpory a ochrany obetí. Július Pluk zo Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava poukázal na právne aspekty v rámci právnej úpravy, jeho kolega Jozef Lopatka zasa prednášal o kriminalisticko-taktických a preventívno-bezpečnostných úlohách príslušníkov PZ SR na úseku boja v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

chatIcon