Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi deti a mládež
Súvisiace články
Tovar, ktorý do výkladov v žiadnom prípade nepatrí
Zážitkový workshop bol primárne určený cieľovej skupine študentov od 14 do 18 rokov.
S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko
Workshop má informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu.
Pomoc obetiam je od novembra zameraná aj na obete obchodovania s ľuďmi
Verejnosť sa bude môcť informovať o obchodovaní s ľuďmi na všetkých kontaktných bodoch. Jednou z prvých preventívnych aktivít bola prednáška v Krompachoch.
Nezvestné deti sú v Európe reálnym problémom už od roku 2005
Osamelé deti nemajú väčšinou žiadny plán, preto sa stávajú ľahkou korisťou obchodníkov s ľuďmi.
Obeťou nútených sobášov sa stávajú už dvanásťročné deti
07. May 2020 o 17:00

Maloleté a mladistvé dievčatá sú predávané rodinnými príslušníkmi do rodiny, kde sú „ženíchmi“ spravidla maloletí chlapci.

Obeťou nútených sobášov sa stávajú už dvanásťročné  deti

Slovenská republika je v posledných rokoch nielen zdrojovou či tranzitnou krajinou obetí obchodovania s ľuďmi, ale aj krajinou samotného vykorisťovania obetí. Podľa priemeru Európskej únie 23 až 25 percent obetí obchodovania s ľuďmi tvoria deti a jednou z jeho foriem sú aj nútené „detské“ sobáše.

Maloleté a mladistvé dievčatá sú predávané rodinnými príslušníkmi, často samotnými rodičmi, do rodiny, kde sú „ženíchmi“ spravidla maloletí chlapci. Rozhodujúce slovo v predávajúcich a kupujúcich rodinách majú muži a ženská úloha spočíva vo výchove detí a vedení domácnosti.

Manželstvo (nútené sobáše) alebo akýkoľvek zväzok pred dovŕšením osemnásteho roku života má na deti neprimeraný vplyv a ich svet sa zužuje. Deti, ktoré sú nútené uzavrieť manželstvo, sú ukrátené o svoje individuálne práva. V prípade, že sú porušené práva dieťaťa, každý je povinný na túto skutočnosť upozorniť príslušné orgány. 

Detské nevesty môžu zažívať izoláciu od rodiny a priateľov. Sobáš zároveň znižuje ich šancu na lepšie vzdelanie, zhoršuje zdravotný stav a často sú po ňom vystavované násiliu a sexuálnemu zneužívaniu. Ak rodina odmietne zosobášiť svoje dieťa, prichádza sankcia - často v podobe vylúčenia z komunity a prerušenia kontaktov s blízkymi.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Zastavme zneužívanie detí a povedzme STOP detským sobášom spoločne.

Pozn.: Kampaň vznikla v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Brožúra na stiahnutie tu:

Nútené detské sobáše_brožúra

Prevencia kriminality_aktuality

chatIcon