Autor
Denis
Denis P. je brigádnikom na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Okrem iného sa podieľa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk, zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality) a je zároveň hlavným administrátorom online poradne LiveChat.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi verejná výzva
Súvisiace články
Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník MV SR R. Urbanovič.

Písmo: A-| A+

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
31. Mar 2020 o 23:59

Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 13. apríla 2020.

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do

Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.chatIcon