Autor
Denis
...podieľa sa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk a zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality).
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi verejná výzva
Súvisiace články
Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník MV SR R. Urbanovič.

Písmo: A-| A+

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
31. Mar 2020 o 23:59

Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 13. apríla 2020.

Verejná výzva na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber zástupcu alebo zástupkyne mimovládnej organizácie do

Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.