Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
EUCPN kampaň prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi
Súvisiace články
Do Liptovského Mikuláša sme priniesli „novodobé otroctvo“
V roku 2017 to bol už tretí ročník podujatia v rámci cyklu „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“. Všetkým študentom sme rozdali aj naše anjelské pasy.
Nedajte sa ľahko odvieSť, aj keď je vidina zárobku lákavá
Akcia bola realizovaná Britským veľvyslanectvom na Slovensku spolu s odborom prevencie kriminality, National Crime Agency, Gangmasters and Labour Abuse Authority, Slovenskou katolíckou charitou a Mestom Košice.
S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko
Workshop má informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu.

Písmo: A-| A+

Európske krajiny spolupracujú na #Prevenciaobchodovaniasludmi
17. Oct 2019 o 10:00

Ide o trestný čin bez hraníc, a to je dôvod, prečo európske krajiny združené v EUCPN a EUROPOL-e spojili sily a zapojili sa do tejto iniciatívnej kampane.

Európske krajiny spolupracujú na #Prevenciaobchodovaniasludmi

Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN) a európske krajiny zahájili 17. októbra 2019 spoločnú preventívnu kampaň zameranú na obchodovanie s ľuďmi. Kampaň upozorňuje občanov na to, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi, že EÚ im poskytuje širokú škálu práv a tiež informuje o miestach, kde môžu nájsť pomoc, ochranu a informácie.

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, s ktorým bojujú krajiny rôznymi spôsobmi. Ide o trestný čin bez hraníc, a to je dôvod, prečo európske krajiny združené v EUCPN a EUROPOL-e spojili sily a zapojili sa do tejto iniciatívnej kampane. Celá aktivita je navrhnutá tak, aby zahrnula aj potenciálne obete.

Preventívna kampaň financovaná Fondom pre vnútornú bezpečnosť má za cieľ varovať obete a potenciálne obete, že môžu byť alebo sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi a informovať o tom, kde môžu nájsť pomoc, ochranu a informácie. Zároveň kampaň informuje o tom, že obete majú práva, ktoré si môžu uplatňovať v každom štáte EÚ: právo na asistenciu a podporu, právo na ochranu, ľudské a pracovné práva, právo na pobyt a reintegráciu.

Súčasťou kampane sú taktiež podporné propagačné materiály ako plagát, nálepky a video. Do tejto kampane sa spoločne zapojili Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Rakúsko a Slovenská republika. Uvedené štáty budú v najbližších mesiacoch podporovať kampaň a na rôznych verejných miestach zdieľať jednotlivé výstupy.

Slovenská republika prostredníctvom svojho zástupcu, ktorého funkcia je zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, šíri kampaň za účelom informovania o právach obetí obchodovania s ľuďmi. Aj tento rok evidujeme viac ako dvadsaťdva slovenských obetí, z ktorých viac ako polovica bola vykorisťovaná na Slovensku. Medzi vykorisťované obete patria aj mladistvé osoby, a preto v tejto súvislosti odbor prevencie kriminality počas celého roka organizuje prednášky, akcie (Červený autobus) a zážitkové workshopy pre študentov základných a stredných škôl. 

Foto: Jeden zo zážitkových workshopov na tému boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Viac informácií nájdete na: Prevencia kriminality, Novodobí otroci a na EUCPN. Od novembra sa budú môcť ľudia o tejto problematike informovať osobne na Informačných kanceláriách pre obete trestných činov v každom krajskom meste (Pomoc obetiam). 

Propagačný materiál v maďarskom jazyku:


Propagačný materiál v rómskom jazyku:


Článok bol aktualizovaný dňa 30. 10. 2019.