Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Viedeň zasadnutie obchodovanie s ľuďmi pomoc obetiam
Súvisiace články
Konferencia Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi vo Viedni
Účelom stretnutia Aliancie OBSE proti obchodovaniu s ľuďmi bolo vyzdvihnúť dôležitosť v niektorých prípadoch menej tradičných partnerov.
Nedajte sa ľahko odvieSť, aj keď je vidina zárobku lákavá
Akcia bola realizovaná Britským veľvyslanectvom na Slovensku spolu s odborom prevencie kriminality, National Crime Agency, Gangmasters and Labour Abuse Authority, Slovenskou katolíckou charitou a Mestom Košice.
Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu?
Svieže vizuály letnej kampane vznikli v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Písmo: A-| A+

Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapája čoraz viac žien
12. Sep 2019 o 13:00

Problematikou obchodovania s ľuďmi sa čoraz viac zaoberajú aj ženy, nakoľko sa až v 70-tich percentách stávajú obeťami týchto trestných činov.

Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapája čoraz viac žien

V dňoch 9. až 11. septembra 2019 sa vo Viedni na pôde OSN uskutočnilo stretnutie Pracovnej skupiny Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) tematicky zamerané na prevenciu v oblasti obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika mala zastúpenie prostredníctvom odboru prevencie kriminality.

Skupine predsedala ambasádorka Inštitútu OSN pre vzdelávanie a výskum Nazhat Sameem Khan, ktorá vyjadrila potešenie, že danou problematikou sa čoraz viac zaoberajú aj ženy, nakoľko sa až v 70-tich percentách stávajú obeťami trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi po celom svete.

Je dôležité, aby boli pri prijímaní opatrení pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi jednotlivé krajiny obozretné. Zameriavať by sa predovšetkým mali na aktuálnu domácu situáciu a na kontakt s krajinami s najvyšším podielom vlastného obyvateľstva, pretože pri obchodovaní s ľuďmi nie sú vždy používané rovnaké praktiky. Niektoré krajiny sú prijímateľmi obetí, iné krajinou pôvodu obetí, ďalšie sú skôr tranzitné, prípadne ide o kombináciu. Slovensko takto už dlhodobo spolupracuje napríklad s Veľkou Britániou (Červený autobus).

Zahraniční experti na zasadnutí prízvukovali, aby občania cestujúci do zahraničia za prácou nenaleteli podvodníkom a nespoliehali sa na takzvané vyplácanie „na ruku“. Je potrebné žiadať si zmluvu s bankovými údajmi a v žiadnom prípade nikdy neodovzdať svoje osobné dokumenty inej osobe, ako pracujúcej na príslušnom úrade.

Zdôraznená bola aj úloha médií, ktoré by o tejto problematike mali verejnosť dostatočne informovať. Odbor prevencie kriminality sa neustále snaží vystupovať v rôznych slovenských médiách a zároveň oceňuje fakt, že redaktori sami vyvíjajú iniciatívu (TA3, RTVS, TV LUX).

Pracovná skupina ďalej navrhla prijatie ďalších konkrétnych opatrení na národných leveloch, predovšetkým budovanie centier pre obete (aby sa predišlo ich opakovanej viktimizácii, prípadne tomu, aby sa z obetí stali bezdomovci). Aj toto je oblasť, v ktorej neustále napredujeme a obete či potenciálne obete trestných činov sa tak môžu obrátiť na pracovníkov informačných kancelárií zriadených v Klientskych centrách v každom krajskom meste. Tu sa dozvedia potrebné informácie a je im sprostredkované poskytnutie pomoci, či už v oblasti psychologickej, sociálnej alebo právnej (Pomoc obetiam).