Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt obete trestných činov obchodovanie s ľuďmi workshop
Súvisiace články
Tovar, ktorý do výkladov v žiadnom prípade nepatrí
Zážitkový workshop bol primárne určený cieľovej skupine študentov od 14 do 18 rokov.
Srdce a päsť, nedaj sa zviesť alebo vždy máme možnosť vybrať si
Idea zážitkového workshopu v B. Bystrici spočívala v modelových psychologických hrách, ktoré poukazujú na fakt, ako jednoducho môžeme prepadnúť nenávistným náladám.
So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove
Prostredníctvom priameho zážitku si aj starší ľudia môžu spomenúť, či už sa s podvodníkmi stretli, prípadne popísať, ako reagovali v skutočnej situácii.

Písmo: A-| A+

S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko
30. May 2019 o 10:00

Workshop má informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu.

S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko

Slovensko je v problematike obchodovania s ľuďmi považované za zdrojovú a tranzitnú krajinu, aj keď ani možnosť cieľovej krajiny nie je vylúčená. Z toho dôvodu je veľmi dôležité poukazovať na fakt, že odísť za prácou do zahraničia môže byť nebezpečné, ak si človek nepreverí základné informácie. Práve o tomto sme sa rozprávali na ďalšom zážitkovom workshope, ktorý sa tentoraz konal 29. mája 2019 v dennom bare Papa v košickom Kulturparku.

Jednou z cieľových skupín Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sú obete obchodovania s ľuďmi. Zážitkový workshop má však za úlohu vopred informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou či dovolenkou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu. Odovzdané informácie im môžu pomôcť pri rozhodovaní sa, či pracovná ponuka je naozaj to, čo sľubuje budúci zamestnávateľ.

Denný bar s veľkými oknami, v tomto prípade symbolizujúcimi výklady, bol skvelým priestorom na umiestnenie falošných obetí obchodníkov s ľuďmi. Terasa pred barom zasa slúžila ako hľadisko pre pozvaných študentov a ako pódium pre lektora a gestora projektu Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality, ktorý projekt realizuje.

Na podujatí sa v kratších prednáškových intervaloch vystriedalo viacero škôl, napríklad študenti zo Súkromného gymnázia, Dneperská 1 či zo Strednej odbornej školy technickej Kukučínova 23. Spoločne so svojimi vyučujúcimi si od J. Halcina vypočuli najnovšie informácie o téme, zapájali sa do diskusie a vypĺňali dotazníky spätnej väzby.

Všetci si zároveň odniesli brožúry s cennými radami a upomienku v podobe minerálnej vody s nálepkou Nebuď obeťou a jablko „poznania“.

Akciu do svojho spravodajstva zaradila aj televízia TA3.

chatIcon