Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
expertná skupina prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi
Súvisiace články
Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?
Novodobé otroctvo neobchádza ani Slovensko, a preto je dôležité chrániť sa pred ním. Prvým krokom je prevencia a tým ďalším správne používanie informácií v praxi.

Písmo: A-| A+

Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
18. Apr 2019 o 12:00

Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník MV SR R. Urbanovič.

Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Na pôde odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sa 17. apríla 2019 stretli členovia Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, aby spoločne prerokovali realizované (pre rok 2018) aj plánované (pre rok 2019) vzdelávacie aktivity. Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. 

 

Realizované aktivity

 

Spomedzi realizovaných aktivít spomeňme napríklad aktivity Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktoré boli v roku 2018 a 2019 zamerané najmä na osoby prichádzajúce do kontaktu s cieľovou skupinou. Cieľom je namiesto učenia prevencie zdieľať s vyškolenými osobami dobrú prax v oblasti obchodovania s ľuďmi. Otvorili tiež tému Slovenska ako cieľovej krajiny, kde sú v lepších prípadoch cudzinci horšie zamestnaní, v tých horších prípadoch sú využívaní (viac tu: IOM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podľa informácie poskytnutej oddelením boja proti obchodovaniu s ľuďmi národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ aktuálne prebieha trend tradičných sobášov v komunite olašských Rómov. ÚHCP taktiež kontaktovali odbor poriadkovej polície za účelom poskytnutia súčinnosti pri školiacich aktivitách smerovaných na včasnú identifikáciu a šírenie povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi.

 

Plánované aktivity

 

Odbor prevencie kriminality informoval o tom, že v rámci vzdelávacích aktivít prebehlo vzdelávanie osôb prvého kontaktu na tému identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Taktiež sa otvorili kontaktné body, ktoré v krajských mestách poskytujú sprostredkovanie právneho, sociálneho a psychologického poradenstva a v rámci svojich aktivít sa venujú pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na seniorské obete, obete extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi.



Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v rámci plánovaných preventívnych aktivít smeruje svoju činnosť v súčinnosti s ÚHCP na poriadkovú políciu.


IOM sa v tomto roku chce zamerať na školenia typu tréning trénerov. Navrhli vytvoriť veľkú mediálnu kampaň, ktorá opätovne zvýši povedomie o obchodovaní s ľuďmi.


Národná jednotka boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa napriek tomu, že je represívny orgán, zapojila do školiaceho projektu a taktiež školí svojich vyšetrovateľov.


Slovenská katolícka charita predstavila kampaň Nenechaj sa zotročiť (v spolupráci s OPK a Britským veľvyslanectvom), ktorá prebieha v offline aj online priestore. V online priestore sa zamerali na to, kto a čo by oslovilo rómske etnikum, v spolupráci s kapelou Gypsy Čáves nahrali pieseň s videoklipom (viac tu: Dávaj si pozor bráško) a vytvorili sériu videí s osobnosťami (viac tu: Ego).


Predseda expertnej skupiny tiež uviedol, že v obci Hlboké v čase zasadnutia prebieha zásah týkajúci sa obchodovania s ľuďmi, pri ktorom ide o obete s podozrením na sexuálne vykorisťovanie. Spolupráca štátneho sektora s mimovládnym a činnosť expertnej skupiny je aj preto mimoriadne dôležitá a nevyhnutná.

chatIcon