Bezpečný senior

Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa na území celého Slovenska konali ďalšie besedy pre seniorov. S novoprijatými kolegami na pozície krajských koordinátorov a asistentov sa zvýšila aj intenzita prednášok a pracovných stretnutí. Projekt, ktorý je pod záštitou odboru prevencie kriminality, sa začína dostávať do povedomia verejnosti. Koordinátori a asistenti cestujú po slovenských mestách, obciach aj dedinkách a prostredníctvom besied informujú o jeho aktivitách a nastavených cieľoch. Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva v súvislosti s majetkovou,…

0
Čítať viac

O Národnom projekte z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice

Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB). Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch…

0
Čítať viac

Prednášali sme pre seniorov v Košiciach, Michalovciach a Budimíri

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v Košickom samosprávnom kraji uskutočnili ďalšie tri prednášky na tému „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Krajská koordinátorka Oľga Lukáčová a jej asistentka Stanislava Kenderová navštívili Klub seniorov košickej miestnej časti Krásna, Denné centrum seniorov č. 4 v Michalovciach a obec Budimír. Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín osôb v súvislosti s majetkovou, ekonomickou či násilnou trestnou činnosťou. Zlodeji a podvodníci…

0
Čítať viac

Stretli sme sa so seniormi v bratislavských denných centrách aj Pezinku

Bratislavský krajský asistent z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Štefan Krištof zorganizoval štyri besedy pre seniorov bratislavských denných centier Krasňany, Heydukova a Estónska a pre pezinské Denné centrum na Cajlanskej ulici. Besedy prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájali, väčšina z nich bola ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímali o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávalo sa tiež o možnostiach praktického využitia kontaktných bodov, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov. V Dennom centre Heydukova sa Štefan…

0
Čítať viac

S besedami o podvodoch na senioroch nezaostávame ani v okolí Prešova

V spolupráci s Denným stacionárom Dom sv. Simeona v Sačurove, Denným centrom Sabinovská v Prešove a Komunitným centrom Kendice sa uskutočnili preventívne aktivity pre seniorov. Viedli ich zamestnanci odboru prevencie kriminality z regionálnej kancelárie Prešov Ingrid Doležalová, Mário Bartko a Martin Jurica. Beseda pre seniorov sa uskutočnila v rámci Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a finančne je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Téma besied niesla…

0
Čítať viac

O ochrane potenciálnych obetí trestných činov v Trenčíne a okolí

Prednášky pre seniorov v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa konali v Trenčianskom samosprávnom kraji konali aj počas mesiaca jún. Kolegyne z kontaktného bodu Trenčín Edita Kucejová, Soňa Mikušová a Dáša Hvolková navštívili trenčiansky Klub dôchodcov na Mierovom námestí, Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove, Centrum pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a seniorov v obci Mojtín. Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov bola prítomným podaná prostredníctvom príbehov „Desatora bezpečného seniora“. Nasledovala živá diskusia so…

0
Čítať viac

Prednášali sme pre osemdesiat seniorov zo žilinského kraja

Preventívne aktivity pre Žilinský samosprávny kraj v podobe besied sa uskutočnili v priestoroch Denného centra v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste pre organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, v Dennom stacionári Vlčince v Žiline a v priestoroch zariadenia Harmónia pre žilinský Útulok Štart. Lektorkou prednášky v Klube 75 bola prezidentka Fóra pre pomoc starším bola Ľubica Gálisová spolu s kolegom Michalom Tatranským. Stretnutie sa konalo na žiadosť organizácie, keďže práve seniori sú ľahkou obeťou podvodníkov a informácie a dobre mienené odporúčania sú pre nich veľmi užitočné. Predmetom besedy „Senior – ako…

0
Čítať viac

Ako sa nestať obeťou podvodníkov v Humennom, Ličartovciach a Lemešanoch

V spolupráci s Denným stacionárom v Lemešanoch, Denným stacionárom pre dôchodcov St. Martin v Ličartovciach a Denným stacionárom Gréckokatolíckej charity v Humennom sa uskutočnili preventívne aktivity pre seniorov obcí a klientov zariadení, ktoré viedli zamestnanci odboru prevencie kriminality z regionálnej kancelárie Prešov Ingrid Doležalová, Mário Bartko a Martin Jurica. Beseda niesla názov „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“. Kolegovia prítomným seniorom a klientom prezentovali najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi. Účastníci sa hneď po výzve lektorov k otvorenosti v rámci diskusie zapojili a dopĺňali ich výklad svojimi skúsenosťami. Atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská…

0
Čítať viac

So štyrmi besedami pre takmer tisíc ľudí z košického kraja

Odbor prevencie kriminality zrealizoval v Košickom samosprávnom kraji štyri veľké besedy. Konali sa na miestnom amfiteátri pre obyvateľov Gelnice (500 ľudí), v Dennom centre seniorov v Krompachoch (63 ľudí) a v telocvičniach základných škôl obcí Mníšek nad Hnilcom (180 ľudí) a Švedlár (240 ľudí). Podujatia boli zorganizované asistentom koordinátora za košický kraj Františkom Puškárom v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Na všetkých prednáškach okrem tej v seniorskom centre participovalo Občianske združenie MOFOZ Margecany spolu s Detským folklórnym súborom Jadlovček.…

0
Čítať viac

Informačné „kolečko“ s besedami po Banskej Bystrici

Odbor prevencie kriminality pripravil v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ tri preventívne aktivity pre starších obyvateľov Banskej Bystrice. Prvá sa uskutočnila v priestoroch Diecéznej charity, ďalšia v Dennom centre Na Uhlisku a posledná v Dennom centre Pohoda. Obsahom preventívnych prednášok bola téma „Ako sa nestať obeťou trestného činu“. Klienti zariadení sa oboznámili s radami a tipmi, ako predísť tomu, že sa sami stanú obeťami trestných činov. Preventívne aktivity prebiehali prostredníctvom živej diskusie s účastníkmi, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky a skúsenosti…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality