Bezpečná lokalita

Informácie, aktivity a preventívne opatrenia zamerané na spoločenstvá obyvateľov (lokalita, obec, mesto, okres , kraj).

O Národnom projekte s bratislavskými hasičmi

Činnosť Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je v plnom prúde a počas júna sa informácie o jeho aktivitách predniesli aj členom Hasičského a záchranného útvaru mesta Bratislava. Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof sa celý mesiac venoval viacerým skupinám hasičov, keďže sa s nimi stretával na ich pracovných zmenách. Navštívil tak hasičské stanice na Radlinského, Čapajevovej a Hálkovej ulici. Besedy s príslušníkmi útvaru prebiehali v príjemnej atmosfére. Asistent im na nich predstavil zámery a ciele projektu, v krátkosti informoval o činnosti odboru prevencie kriminality,…

0
Čítať viac

Stretnutia s predstaviteľmi krízových štábov a zástupcami obcí

Ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky „zdola nahor“. V záujme odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra je čo najviac sa priblížiť občanom žijúcim vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe toho odbor pokračuje v stretnutiach s predstaviteľmi krízových štábov a so zástupcami obcí. Cieľom takýchto stretnutí je okrem iného informovať o aktivitách a úlohách odboru ako vecného a odborného gestora v oblasti prevencie kriminality. Pracovné stretnutia uskutočnené Okresným úradom v Detve a Okresným úradom v Banskej Bystrici, ktoré viedli prednostovia Július Ernek a Juraj Bódi,…

0
Čítať viac

Koordinácia aktivít prevencie kriminality v okrese Banská Bystrica

Za účasti starostiek, starostov a zamestnancov obecných úradov okresu Banská Bystrica sa dňa 26. apríla 2018 v obci Tajov konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa hovorilo o nevyhnutnosti spolupráce obcí v oblasti prevencie kriminality. Elena Buksová z odboru prevencie kriminality informovala o príručke na vypracovanie programu prevencie kriminality. O tom, že vypracovanie takého dokumentu na príslušnom území má svoje pozitíva, uviedla na konkrétnom príklade Miestnej akčnej skupiny Hnilec. Zároveň poukázala na skutočnosť, že ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky “zdola nahor“. V záujme…

0
Čítať viac

Význam prevencie pre seniorov

Stretnutia so seniormi – ako sa nestať obeťou podvodu, pokračujú aj v najmenej rozvinutých okresoch. V obci Muránska Dlhá lúka  sa uskutočnila prednáška pre členov Okresnej organizácie JDS v Revúcej, ktorej cieľom bolo poukázať na nekalé praktiky podvodníkov vo vzťahu k seniorom. Elena Buksová z odboru prevencie kriminality, kancelárie ministra vnútra spolu s asistentkou koordinátora Danielou Puhallovou informovala o Národnom projekte MV SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“. Členovia Okresnej organizácie JDS v Revúcej vítajú takéto preventívne aktivity a ocenili najmä ukážky, ako nekalé praktiky…

0
Čítať viac

Kamerový systém pomáha v Zacharovciach aj Hrachove

Prínos kamerových systémov pri odhaľovaní trestnej činnosti vyzdvihli zástupcovia obce Zacharovce a Hrachovo pri overovaní skutočnosti realizácie projektov podporených z Výziev Ministerstva vnútra SR a Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Elene Buksovej  z odboru prevencie kriminality a Lenke Brveníkovej, krajskej koordinátorke prevencie kriminality Okresného úrad Banská Bystrica, v teréne ukázali, na ktorých miestach sú kamery nainštalované. Súčasne sa pozreli aj na ich monitorovanie. V tom, že je potrebné pokračovať v inštalácii ďalších kamier, a to najmä pri odhaľovaní drogovej…

0
Čítať viac

Rómska osada v Krajnej Bystrej dostala verejné osvetlenie

Obci Krajná Bystrá (Prešovský samosprávny kraj) bola poskytnutá čiastka z Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality 2016 v hodnote 20-tisíc eur na projekt „Výstavba verejného osvetlenia k nájomným bytom nižšieho štandardu – rómska osada v obci Krajná Bystrá“. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť pred prepadnutím na ulici, krádežou v domoch a taktiež zabezpečiť ochranu obyvateľov obce v skorých ranných a večerných hodinách z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Nájomné bytové domy nižšieho štandardu – rómska osada sa nachádzajú v zastavanom území obce, od minoritného obyvateľstva vzdialeného približne tristo metrov. V nájomných bytoch…

0
Čítať viac

Bezpečnosť na každom kroku

Základným cieľom projektu v obci Bukovce (Prešovský samosprávny kraj) podporeného dotáciou z Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky bolo dostať do povedomia fakt, že priestor je monitorovaný vo dne aj v noci. Navrhnutý kamerový systém zachytáva situáciu v obci na najfrekventovanejších lokalitách, ako sú miestna komunikácia s autobusovými zastávkami, parkovisko za domom kultúry, školský areál, park pred a za obecným úradom a športový areál.   Spolu bolo v obci nainštalovaných deväť kusov kamier. Monitorovací systém je umiestnený na obecnom úrade a zaškolenou osobou na jeho obsluhu a monitoring je starosta obce…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality