Najbližšie udalosti
Terénne aktivity pre verejnosť sú do odvolania protipandemických opatrení pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality
Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operáto...
Operátori krízových liniek sú informovaní o informačných kanceláriách a v prípade, že si to situácia volajúceho vyžaduje, nasmerujú ho na konkrétne pracovisko.
Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie krimina...
Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.
Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020
Hybridné hrozby, nenávistné prejavy, online priestor, trestné činy páchané na deťoch či domáce násilie sú prioritou v oblasti prevencie kriminality.
Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikoru...
Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ.
Kategórie
Kategórie
Projekty na ktorých spolupracujeme
chatIcon