Bratislavský krajský asistent z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Štefan Krištof zorganizoval štyri besedy pre seniorov bratislavských denných centier Krasňany, Heydukova a Estónska a pre pezinské Denné centrum na Cajlanskej ulici.

Besedy prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájali, väčšina z nich bola ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímali o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávalo sa tiež o možnostiach praktického využitia kontaktných bodov, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov.

V Dennom centre Heydukova sa Štefan Krištof stretol s Klubom seniorov – učiteľov. Tí sa aktívne zapájali a bolo na nich vidno, že stretnutie berú skutočne vážne. V Pezinku bola prítomná aj pezinská televízia, ktorá krajského asistenta vyspovedala na kameru. Túto besedu spoluorganizoval tiež druhý bratislavský asistent Vincent Moroz.

Text: (kontaktný bod BA, sš)

Foto: (kontaktný bod BA)