V spolupráci s Denným stacionárom Dom sv. Simeona v Sačurove, Denným centrom Sabinovská v Prešove a Komunitným centrom Kendice sa uskutočnili preventívne aktivity pre seniorov. Viedli ich zamestnanci odboru prevencie kriminality z regionálnej kancelárie Prešov Ingrid Doležalová, Mário Bartko a Martin Jurica.

Beseda pre seniorov sa uskutočnila v rámci Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a finančne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Téma besied niesla názov „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“ a kolegovia z kontaktného bodu Prešov mali za úlohu vysvetliť prítomným, že práve seniori sú cieľovou skupinou podvodníkov. Sú pre nich ľahko dostupnými terčmi pre ich dôverčivosť a často aj osamelosť.

Prostredníctvom praktických videí informujú starších spoluobčanov o nástrahách a rizikách, ktoré na nich vo vyššom veku číhajú takmer na každom kroku. Otvárajú diskusiu, v ktorej seniorom nechávajú priestor na vyslovenie názoru a opis ich vlastných skúseností s podvodníkmi.

Stretnutia bývajú veľmi poučné pre obe strany a takmer na všetkých si prednášajúci dohodnú ďalšiu spoluprácu, či už vo forme prednášok alebo informovania prostredníctvom materiálov.

Text: (kontaktný bod PO, sš)

Foto: (kontaktný bod PO)