Preventívne aktivity pre Žilinský samosprávny kraj v podobe besied sa uskutočnili v priestoroch Denného centra v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste pre organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, v Dennom stacionári Vlčince v Žiline a v priestoroch zariadenia Harmónia pre žilinský Útulok Štart.

Lektorkou prednášky v Klube 75 bola prezidentka Fóra pre pomoc starším bola Ľubica Gálisová spolu s kolegom Michalom Tatranským. Stretnutie sa konalo na žiadosť organizácie, keďže práve seniori sú ľahkou obeťou podvodníkov a informácie a dobre mienené odporúčania sú pre nich veľmi užitočné.

Predmetom besedy „Senior – ako sa nestať obeťou“ bolo najskôr predstavenie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, jeho cieľov a aktivít v kontaktnom bode.

Pani Gálisová oboznámila seniorov s problematikou bezpečného správania sa – aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov. Opísala im jednotlivé prípady, ktoré sa reálne stali a s ktorými sa osobne stretla počas svojej dlhoročnej praxe v rámci Senior linky.

Preventívna aktivita v útulku sa zorganizovala na žiadosť riaditeľky zariadenia, ktorá zdôvodnila, že aj vďaka často veľmi zlému zázemiu klientov útulku sú práve oni ľahkým terčom podvodníkov.

Beseda sa začala uvedením do problematiky a prítomní sa tiež dozvedeli, na čo si majú dávať pozor v rámci zákona o ochrane osobných údajov a zákona na ochranu spotrebiteľa. Prednáška bola živá aj vďaka klientom i vychovávateľom, ktorí sa aktívne zapájali svojimi skúsenosťami do diskusie. Klienti sa bez váhania obracali s prosbami o vyriešenie neľahkých situácií, do ktorých sa dostali v nevedomosti a v snahe získať aspoň malú finančnú hotovosť. Ich problémy spočívajú najmä s uzatváraním zmlúv s nebankovými spoločnosťami a následnou exekúciou.

Stretnutia organizačne zastrešili žilinské krajské asistentky Stanislava Červeňová a Katarína Kvašňovská.

Text: (kontaktný bod ZA, sš)

Foto: (kontaktný bod ZA)