Spoločnosť Asseco Central Europe je regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu v oblasti poskytovania IT služieb a produktov. Realizuje projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin s jej zamestnancami strávil jedno popoludnie, aby im na prednáške ozrejmil fakty ohľadom problematiky obchodovania s ľuďmi.

Práca prevencie kriminality má veľa smerov. Jedným z nich sú aj besedy pre rôzne skupiny. Väčšinou sa s prednáškami vyberieme medzi seniorov alebo na základné či stredné školy. Výnimkou však nie sú ani súkromné spoločnosti, ktoré chcú zveľaďovať vedomosti svojich zamestnancov.

Firme, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami, môžu byť informácie k problematike obchodovania s ľuďmi veľmi užitočné. Spoločnosť si zakladá na zásadách a princípoch bezpečnosti informácií a práve vzdelávaním svojich zamestnancov chce o tom zvyšovať povedomie. Novodobí otrokári často „pracujú“ prostredníctvom internetu a sociálnych sietí a domnelá obeť s nimi vôbec nemusí prísť do kontaktu.

Na prednáške sa prítomní dozvedeli základné fakty. Jozef Halcin im vysvetlil, čo konkrétne znamená obchodovanie s ľuďmi, akú činnosť zahŕňa a čo by mal robiť každý, kto sa stal obeťou alebo mu hrozí potenciálne nebezpečenstvo. Dúfame, že stretnutie splnilo svoj účel a že nové znalosti nebudú musieť zamestnanci využívať priamo v praxi.

Text: (sš)

Foto: (Asseco Central Europe)