Kolegyne Natália Jelačičová a Miriam Horváthová z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ navštívili dve seniorské zariadenia v Trnavskom samosprávnom kraji. Išlo o Senior klub a centrum sociálnych služieb v Holíči a Jednotu dôchodcov Slovenska v Dubovanoch.

Predmetom besied bolo predstaviť projekt a vysvetliť seniorom, ako sa nestať obeťami trestných činov. V Holíči sa zúčastnilo dvadsať seniorov, ktorí sú predsedami obecných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v okrese Skalica. Všetkým prítomným boli rozdané propagačné letáky „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“ a „Desatoro bezpečného seniora“.

Seniori sa tiež zapojili do diskusie so svojimi skúsenosťami s reálnymi prípadmi, ktoré sami zažili. S prednáškou boli spokojní a dohodli sa na ďalšej spolupráci, ktorá zahŕňa organizáciu stretnutí a besied po jednotlivých zariadeniach v okrese Skalica.

Text: (kontaktný bod TT, sš)

Foto: (kontaktný bod TT)