Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pripravil prednášku pre seniorky Denného centra Marína, ktorá sa uskutočnila dňa 11. 6. 2018 v Komunitnom centre na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici.

Obsahom prednášky bola téma „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Na nej sa dámy oboznámili o podvodoch, modelových situáciách a trestnej činnosti, ktorá je páchaná na ich cieľovej skupine. Prebehla tiež videoprojekcia s filmom na danú problematiku, ktorá seniorky zaujala. Dostali priestor aj na diskusiu, v ktorej mohli sprostredkovať svoje poznatky a skúsenosti.

Na záver tejto preventívnej aktivity dostali niekoľko rád, odporúčaní a tipov, ako sa nestať obeťou trestného činu.

Počas besedy bola poskytnutá aj informácia o zriadení kontaktného bodu, ktorý sídli na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Pracovníci tu budú konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami.

Text: (kontaktný bod BB, sš)

Foto: (kontaktný bod BB)