Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz počas júna prednášal seniorom v Denných centrách Jeséniova (Nové Mesto), Vajnory a Lackova (Karlova Ves). Informoval ich o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Hlavnou témou besied je problematika podvodov na senioroch. Prednáška má názov „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Úlohou prednášajúceho je vysvetliť prítomným, prečo je práve ich skupina častým terčom podvodníkov a zlodejov. Na skutočných príbehoch im vysvetľuje, čo všetko im hrozí a ako by sa mali brániť.

Cieľom Národného projektu je informovať ľudí o možných nástrahách a vzbudiť dôveru potenciálnych obetí vo verejný systém. Prostredníctvom besied si koordinátori a asistenti projektu v jednotlivých regiónoch vytvárajú sieť kontaktov a dohadujú si vzájomnú spoluprácu.

Text: (sš)

Foto: (kontaktný bod BA)