Dňa 30. 5. 2018 sa v priestoroch Domu ošetrovateľskej starostlivosti na Špitálskej ulici v Nitre konala beseda, ktorá bola určená pre ľudí z radu seniorov. Téma prednášky „Ako sa nestať obeťou trestného činu“ bola pripravená s ohľadom na aktuálny stav kriminality páchanej na senioroch.

Stretnutie otvorila a zároveň ho aj viedla nitrianska asistentka koordinátora Zuzana Müllnerová. Seniorov oboznámila s najčastejšími druhmi a formami podvodov a trestnej činnosti, ktorej sa páchatelia na nich dopúšťajú.

Následne im predstavila modelové situácie z praxe, v ktorých sa seniori nevedomky stali obeťami trestnej činnosti. Tiež im poradila, ako, na koho a na akú inštitúciu sa majú obracať v prípad núdze.

Ako jednu z možných alternatív pomoci im predstavila Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Dozvedeli sa, kde sídli kontaktný bod, informácie o jeho činnosti, ako aj o formách pomoci, ktoré bude poskytovať.

Text: (zm, sš)

Foto: (zm)