Bratislavskí krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz počas týždňa stíhajú navštíviť viacero denných seniorských centier. Jeden sa s informáciami k Národnému projektu zastavil v Dennom centre Karadžičova v Starom Meste a druhý v novomestských denných centrách Zlatý dážď a Sibírska.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je určený najmä pre cieľovú skupinu ľudí v dôchodkov veku, ktorí sú veľmi zraniteľní.

Ako sa nestať obeťou trestných činov – to je po predstavení projektu hlavnou témou prednášky. Asistenti seniorom vysvetľujú, prečo sú práve oni podvodníkmi vyhľadávanou skupinou. Informujú ich, na čo si majú dávať pozor a na ktoré inštitúcie sa obrátiť v prípade núdze.

Seniori sa v diskusii vyjadrovali k témam, ktoré ich najviac trápia a rozprávali o svojich vlastných skúsenostiach. Beseda opäť raz poukázala na význam prevencie v každom veku. Účastníkov prednáška veľmi zaujala a hodnotili ju ako zaujímavé, informáciami nabité a poučne strávené popoludnie.

Text: (sš, vm, šk)

Foto: (vm, šk)