Trenčianska krajská koordinátorka Edita Kucejová a jej asistentka Soňa Mikušová zabezpečili besedu k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v Centre seniorov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne.

Besedu začali s oboznámením seniorov s projektom a ktorým cieľovým skupinám je určeným. Vysvetlili, prečo sú občania vo vyššom veku zraniteľní a prečo práve ich vyhľadávajú podvodníci.

Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov bola prítomným podaná prostredníctvom „Desatora bezpečného seniora“ – príbehov inšpirovaných skutočnými situáciami, ktoré sa stali dôverčivým dôchodcom.

Na prednáške sa zúčastnilo jedenásť seniorov, ktorí rozprúdili živú diskusiu o svojich vlastných zážitkoch.

Text: (sš)

Foto: (ek, sm)