Odbor prevencie kriminality prijíma v rámci pracovného zamerania aj pozvania na besedy od rôznych organizácií. Jedna taká sa konala 28. 5. 2018 v Kultúrnom stredisku Žarnovická v bratislavskej Rači.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin sa prítomným venoval s problematikou páchania trestných činov na senioroch. Prešiel si s nimi najčastejšie sa opakujúce situácie, kedy dôverčiví seniori dobrovoľne odovzdajú svoje úspory podvodníkom. Medzi nimi nechýbali nočné telefonáty od falošných „vnukov“, návštevy falošných policajtov, zamestnancov rôznych inštitúcií či nešťastných ľudí, ktorí potrebujú peniaze na operáciu blízkeho príbuzného.

Takéto stretnutia majú obojstranný poučný charakter, pretože vo väčšine prípadov sa strhne búrlivá diskusia a seniori kladú otázky, pri ktorých sa nejeden prednášajúci „zapotí“. O tom to však celé je a my sme veľmi radi, že chcú s nami diskutovať a rozprávať sa o svojich skúsenostiach a zážitkoch.

Text a foto: (sš)