Štyri netradičné besedy k predstaveniu Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa konali v Kultúrnych domoch Jaklovce, Margecany a Veľký Folkmár a na Základnej škole Kluknava v dňoch 22. a 23. 5. 2018.

V zmysle tohto projektu a v spolupráci s projektom Detského folklórneho súboru Jadlovček a Margecianskeho folklórneho občianskeho združenia (podporeného z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2017) sa uskutočnili prednášky zamerané na prevenciu kriminality detí, mládeže a seniorov.

Vystúpili na nich členovia súboru a asistent košickej koordinátorky František Puškár, ktorý oslovil všetky vekové kategórie a predstavil Národný projekt. Seniorov oboznámil s desatorom bezpečného seniora a deti a mládež s prevenciou, jej poslaním a účelom a vyšpecifikoval pojmy kriminalita, páchateľ a obeť.

Na besedách sa spolu zúčastnilo približne štyristotridsať žiakov, pedagógov a miestnych seniorov.

Text: (sš, fp)

Foto: (fp, DFS Jadlovček)