Ďalšia preventívna aktivita v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa zrealizovala pre členov Denného centra LIPA v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici dňa 21. 5. 2018. Zúčastnilo sa na nej osemnásť členov.

Besedu viedli banskobystrická krajská koordinátorka Monika Cibuľová a krajské asistentky Daniela Puhallová a Veronika Buvalová Poláková. Venovali sa téme „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“.

V rámci nej sa seniori dozvedeli základné informácie o Národnom projekte a činnosti kontaktného bodu vytvoreného v Banskej Bystrici, ďalej o najčastejšej kriminalite páchanej na senioroch, bližšie rozobrali podvody a používané legendy, s ktorými oslovujú páchatelia seniorov za účelom, aby ich pripravili o peniaze, niekedy aj o ich celoživotné úspory.

Premietli sa aj krátke ukážkové videá na riešenú tému. Následne sa rozpútala živá diskusia, v ktorej seniori porozprávali o svojich skúsenostiach s podvodmi. Na záver dostali niekoľko rád a odporúčaní, ako sa nestať obeťou trestného činu a tiež dôležité telefónne kontakty.

Text: (mc, sš)

Foto: (mc)