V termíne 17. 5. 2018 navštívili krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz Klub dôchodcov Latorická v Podunajských Biskupiciach. Desiatim seniorom predstavili Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Obaja projektoví asistenti za bratislavský región seniorov informovali, aké sú ciele projektu a ktorej cieľovej skupine je primárne určený. Staršia generácia je častým terčom pokusov podvodníkov a zlodejov, ktorí neraz dôverčivých ľudí oberú o celoživotné úspory.

Predniesli im situácie z každodennej praxe, na ktorých im vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestných činov. Len prostredníctvom prevencie a neustáleho opakovania sa im dokážu vyhnúť.

Beseda aj diskusia prebehli v príjemnej atmosfére a obe strany sa dohodli na ďalšej spolupráci, či už formou prednášok, stretnutí alebo poskytnutia materiálu k riešenej problematike.

Text: (sš, vm)

Foto: (vm, šk)