Dňa 15. mája 2018 sa v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici uskutočnila beseda pre Bratislavský spolok nedoslýchavých. Podujatie malo za úlohu predstaviť Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ a upozorniť na nekalé praktiky podvodníkov.

Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz po uvedení základných informácií k projektu predložil spolku rôzne možnosti spolupráce. Následne pokračoval v besede, ktorá sa venovala téme s názvom Ako sa nestať obeťami trestných činov.

Na prednáške sa zúčastnilo dvadsaťštyri seniorov. Vypočuli si tu prípady z každodennej praxe, ktoré sa dejú aj v ich mestskej časti Ružinov. Spokojnosť s priebehom besedy a neskoršej diskusie bola na oboch stranách.

Text: (sš, vm)

Foto: (vm)