V spolupráci s Denným stacionárom v Raslaviciach sa uskutočnila preventívna aktivita pre dvadsaťdva seniorov z tejto lokality (okres Bardejov). Viedli ju regionálni pracovníci odboru prevencie kriminality, krajská koordinátorka Ingrid Doležalová a asistent koordinátorky Mário Bartko.

Na besede s názvom „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“ prednášajúci prítomným prezentovali najvhodnejšie spôsoby ochrany. Seniorom sa prednáška veľmi páčila, rozprúdila sa živá diskusia so záujmom o nové rady a informácie. Atmosféra bola veľmi podnetná, príjemná a priateľská.

Spoločne si vyrozprávali aj vlastné, nie príliš veselé príbehy a skúsenosti s podvodníkmi v ich obci. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné preventívne aktivity v tejto lokalite.

Prednáška pre seniorov sa uskutočnila v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorého cieľom je poskytovať pomoc najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva.

Text( id, mb, sš)

Foto: (id, mb)