Dňa 10. 5. 2018 sa uskutočnila beseda v Dennom centre Rendez v bratislavskej mestskej časti Rača. V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ ju zorganizoval regionálny asistent Vincent Moroz.

Počas prednášok, s ktorými navštevujeme seniorov po celom Slovensku, sa snažíme seniorom vysvetľovať, do akých situácií sa môžu dostať, ak uveria podvodníkom. Informujeme ich o skutočných príbehoch, ktoré sa objavujú v každodennej praxi.

Keďže cieľom každého seniorského centra je umožniť starším obyvateľom stretávať sa pri kultúrnych, spoločenských či športových podujatiach, využívame ich záujem o naše preventívne aktivity.

Po príjemnej diskusii so šestnástimi seniormi sa organizátor prednášky dohodol s vedením centra na ďalšej spolupráci.

Text: (sš, vm)

Foto: (vm)