Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi v priebehu roka 2017 vypracoval vzdelávaciu pomôcku pre študentov a pedagógov stredných škôl.

Ide o aplikáciu, ktorú si každý bude môcť stiahnuť do svojho zariadenia a „preniesť“ sa tak priamo na miesto diania. Spôsobom online autentického podania reality chce ministerstvo ukázať študentom stredných škôl hrôzy II. svetovej vojny.

Cieľom je prispieť k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. K tejto pomôcke boli vykonané aj pre-testy formou fokusových skupín priamo so študentmi a ich pedagógmi, na ktorých sa mohli vyjadriť k jej spracovaniu. Pomôcka bude odporúčaným doplnkovým vzdelávacím materiálom pre školy.

Prostredníctvom aplikácie chcú tvorcovia zaujať deti a mládež a prehovoriť k nim v ich súčasnej a pre nich príťažlivej reči. Vizualizácia študentom pomôže emočne sa vcítiť do skutočných príbehov, keďže obsahuje dôveryhodné autentické výpovede.

V súvislosti s aplikáciou vznikla na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre metodika práce, ktorá bude slúžiť učiteľom ako návod pre správne použitie online vzdelávacej pomôcky počas vyučovacieho procesu. O jej dodaní do škôl bude odbor prevencie kriminality včas informovať.

Text a foto: (sš)