Odbor prevencie kriminality v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ zrealizoval pre členov Denného centra pre seniorov v Trnave – Modranke ďalšiu besedu.

Stretnutie zorganizovala trnavská krajská asistentka Adriana Móderová. Prednáška sa konala dňa 9. 5. 2018 a jej témou bolo „Seniori – ako nebyť podvedení a okradnutí“. V Trnave išlo už o druhú prednášku v poradí. Prvá sa uskutočnila v apríli.

Samotní seniori sa po besede vyjadrili, že lektorka profesionálne, odborne a jasne vysvetlila, čo všetko im hrozí od podvodníkov. Spomenula konkrétne prípady, na ktorých sa najlepšie ilustruje základný cieľ.

Taktiež predstavila najdôležitejšie informácie o Národnom projekte. Ten je určený práve pre seniorskú cieľovú skupinu. Skôr narodení občania sú jednou z najviac ohrozených častí obyvateľstva a často sa stávajú terčom podvodníkov, ktorí ich neraz oberú o celoživotné úspory.

Text: (sš)

Foto: (am)