Ďalšia preventívna aktivita pre seniorov z mesta Prešov sa uskutočnila v zasadačke okresného úradu. Besedu „Ako sa nestať obeťou podvodníkov“ viedli Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality, Ingrid Doležalová a Mário Bartko, zástupcovia regionálnej kancelárie Prešov.

Jozefov Halcin pútavou formou seniorom odprednášal najvhodnejšie spôsoby ochrany pred podvodníkmi. Prostredníctvom príkladov praktík podvodníkov upozorňoval na nástrahy, ktoré dnes už striehnu na každom kroku.

Prítomným seniorom sa prednáška veľmi páčila, rozprúdila sa živá diskusia so záujmom o nové rady a informácie. Atmosféra bola veľmi podnetná, príjemná a priateľská. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné preventívne aktivity aj v tejto lokalite.

Preventívna aktivita pre seniorov sa uskutočnila v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Text: (id, mb, sš)

Foto: (id, mb)